Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
   

ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

- суспільно шкідливі дії або бездіяльність, які порушують норми зем. зак-ва України і за вчинення яких застосовуються санкції, передбачені зак-вом. Об'єктом 3. п. є зем. правопорядок, права і законні інтереси власників землі, землекористувачів, а також зем. фонд країни. Суб'єктами 3. п. можуть бути гр-ни, посад, особи, а також юрид. особи. При цьому суб'єктами 3. п. можуть бути як суб'єкти зем. правовідносин (власники землі, землекористувачі, орендарі, ради), так і ін. особи (напр., проектні організації, об'єкти яких при введенні в дію негативно впливають на стан земель).

Суб'єктивна сторона 3. п. характеризується наявністю вини, яка може бути у формі прямото умислу (самовільне захоплення землі) або ж у формі необережності (невиконання вимог правоохор. режиму використання земель). Об'єктивна сторона 3. п. полягає у протиправній поведінці особи, яка порушує вимоги зем. зак-ва (як у формі активних дій особи — знищення, напр., межових знаків, так і у формі бездіяльності — невжиття заходів щодо боротьби з бур'янами і шкідниками сільськогосп. культур тощо). Заподіяння шкоди не є обов'язковою ознакою 3. п., оскільки воно характерне лише для деяких 3. п.

(напр., псування чи забруднення земель). Перелік 3. п. встановлений Земельним кодексом України та деякими ін. актами зем. зак-ва. Залежно від характеру суспільно небезпечних дій розрізняють: 3. п., якими порушується порядок використання та охорони землі як засобу в-ва в с. г. та операційно-просторового базису в ін. галузях економіки; 3. п., пов'язані з землею як елементом навкол. природ, середовища (зем.-екол. правопорушення); 3. п. при наданні чи передачі прав на землю. До першої групи 3. п. належать самовільне зайняття зем. ділянок, самовільне буд-во, порушення строків повернення тимчасово займаних земель і невиконання обов'язків щодо приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням, знищення межових знак ів, невжиття заходів щодо боротьби з бур'янами та шкідниками сільськогосп. культур; нецільове використання зем. ділянок; невикористання протягом одного року зем. ділянки, наданої для сільськогосп. в-ва і протягом двох років — для несільськогосп. потреб; самовільне відхилення від проектів внутрігосп. землеустрою; невиконання умов знімання, зберігання і нанесення родючого шару грунту.

До другої групи 3. п. включають: розміщення, проектування, буд-во та введення в дію об'єктів, що негативно впливають на стан земель; невиконання вимог природоохор. режиму використання земель; приховування або перекручення відомостей про стан екол., зокрема радіац. обстановки, пов'язаної із забрудненням землі; перекручення даних держ. зем. кадастру і приховування інформації про наявність зем. запасу. Деякі 3. п. можуть бути одночасно віднесені до першої і другої груп 3. п. (псування сільськогосп. та ін. земель, забруднення їх хім. та радіоакт. речовинами, вироб. відходами і стічними водами; неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиероз. і гідротех. споруд, захисних лісонасаджень). Третя група 3. п.: здійснення купівлі-продажу, дарування, застави, самовільного обміну зем. ділянок землекористувачами (зокрема, орендарями), а також укладання власниками землі угод із порушенням встановленого для них порядку придбання або відчуження зем. ділянок; порушення строків розгляду заяв гр-н і вирішення питань про передачу та надання зем. ділянок.

Особи, винні у вчиненні 3. п., притягуються до адм., цив. та крим. відповідальності. Найчастіше вчинення 3. п. тягне за собою адм. відповідальність. Цив. відповідальність за вчинення 3. п. застосовується лише у випадках завдання власникам землі і землекористувачам матеріальної шкоди. Крим, відповідальність за вчинення 3. п. настає здебільшого у випадках самовільного зайняття зем. ділянок та самовільного буд-ва.

Літ.: Природа и закон. К, 1991; Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы зем. отношений в совр. условиях. X., 1998.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази