Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ
   

ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ

- вид транспорту, за допомогою якого переміщуються рідкі, сипучі, газопод. речовини і матеріали тощо. Поділяється на магістральний, який має важливе народногосп. та оборонне значення, і промисловий. Основу першого становлять магістральні трубопроводи з усіма технол. об'єктами і спорудами, якими здійснюються транзитні, міждерж., міжрегіон. поставки продуктів споживачам, або ін. трубопроводи, спроектовані та збудовані відповідно до спец. держ. буд. вимог. До системи промислового Т. т. належать усі ін. немагістральні трубопроводи в межах виробництв, а також нафтобазові, внутрішньопром. нафто-, газо- і продуктопроводи, міські газопровідні, водопровідні, теплопровідні, каналізац. мережі, меліорат. системи тощо. Правові, екон. та орг. засади діяльності Т. т. встановлюються Законами України «Про транспорт» (1994), «Про трубопровідний транспорт» (1996), «Про нафту і газ» (2000) та ін. актами зак-ва. Цими актами визначаються орг. структура і основи госп. діяльності підприємств, установ та організацій Т. т., їх права та обов'язки, держ. управління, ліцензування та сертифікація робіт, екол. експертиза, охорона об'єктів, відповідальність тощо в галузі Т. т.

Суб'єктами прав, регулювання відносин у цій галузі є юрид. і фіз. особи, діяльність яких безпосередньо стосується проектування, буд-ва та експлуатації трубопроводів, держ. нагляду і контролю, забезпечення захисту персоналу і населення, а також навкол. середовища під час буд-ва, експлуатації, ремонту і реконструкції об'єктів Т. т. та ін. Магістральний Т. т. є держ. власністю, і його приватизація заборонена законом. Зміна форм власності промислового Т. т. здійснюється згідно з чинним зак-вом. Охорона об'єктів магістрального Т. т. проводиться спец, відомчими підрозділами цих підприємств, порядок роботи яких визначається Правилами охорони магістральних трубопроводів (затв. КМ України 16.XI 2002). Охорона (в т. ч. пожежна) найважливіших об'єктів Т. т., перелік яких встановлюється КМ України, здійснюється також органами МВС України та М-ва з надзв. ситуацій України на договір, засадах.

Порушення зак-ва про Т. т. тягне за собою дисциплінарну, адм. і крим. відповідальність. Зокрема, таку відповідальність несуть особи, винні в: недотриманні вимог правил безпеки та правил охорони магістральних трубопроводів; навмисному пошкодженні, руйнуванні та розкраданні обладнання Т. т., крадіжках товар, продукції, що транспортується, а також у заподіянні довкіллю шкоди; невиконанні розпоря джень і приписів органів, які здійснюють держ. контроль і нагляд у галузі Т. т.; чиненні перешкод щодо виконання робіт (заходів), пов'язаних з попередженням і ліквідацією наслідків стих, лиха, аварій та катастроф; невиконанні погоджених планів взаємодії під час здійснення робіт в умовах надзвичайного стану та ін. правопорушеннях у галузі Т. т. Підприємства, установи та організації, які виготовляють і поставляють для об'єктів Т. т. обладнання, труби та ін. устаткування, несуть відповідальність за їх якість і тех. рівень відповідно до діючих стандартів, а також за всі приховані дефекти, виявлені в процесі експлуатації трубопроводів. Буд. організації протягом першого року експлуатації об'єкта Т. т. повинні за свій рахунок усувати виявлені в процесі експлуатації дефекти буд.-монтажного характеру.

Літ.: Трансп. право України. К., 2001. В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази