Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА
   

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА

- права особи, що стосуються її життя, здоров'я, честі, гідності тощо, тобто немайнових благ. Належать людині від народження або за законом. Не мають екон. змісту. Невіддільні від конкр. особи, тобто їх не можна передати ін. особі. Зміст О. н. п. становить можливість фіз. особи вільно, на власний розсуд виражати свою поведінку у сфері свого приват, життя. Основні О. н. п. закріплені в Конституції України, Заг. декларації прав людини 1948 та ін. актах нац. зак-ва і міжнар. права. В юрид. л-рі існують різні класифікації цих прав. Найпоширенішим є їх поділ на три групи: а) права, які індивідуалізують фізичну особу як особистість (право на ім'я, право на честь і гідність, право на спростування неправдивих відомостей тощо); б) права, спрямовані на забезпечення особистої недоторканності й тілесної недоторканності гр-н, охорону життя і здоров'я людини тощо; в) права, що передбачають недоторканність і таємницю особистого життя гр-н (право на недоторканність особистої документації, на таємницю вкладів, мед. даних тощо).

О. н. п. захищаються відповідно до ЦивК та ін. нормат. актів. Якщо фізичній особі внаслідок порушення О. н. п. завдано матеріальної і/або моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню.

Літ.: Покровский И. А. Осн. проблемы гражд. права. М., 1998; Цив. право Україниьт. 1. К., 1999.

Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази