Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow стад-статус arrow СТАНИ СУСПІЛЬНІ
   

СТАНИ СУСПІЛЬНІ

— соціально-правові групи людей, що різняться своїм спадковим юрид. становищем у суспільстві, певними правами та обов'язками. Займають особливе, закріплене правом, релігією або звичаєм, становище в суспільстві. Поділ на С. с, в основі якого лежить класовий поділ, характерний для рабовласницького й особливо для феод, суспільства. В бурж. суспільстві юридично всі громадяни рівноправні, становий поділ формально знищено, і тому класи перестали бути станами, хоча в ряді країн залишки станового поділу збереглися. С. с. поділялися на "вищі" — привілейовані й "нижчі" — непривілейовані. Оскільки одним з гол. обов'язків непривілейованих С. с. була сплата податків, то вони ще називалися податними. В Росії становий поділ існував з серед. 16 ст. На Україні в 17—18 ст. гол. С. с. були козацтво, духівництво, шляхта, міщани а селянство. Юрид. статус цих станів закріплювався в Литовських статутах, магдебурзькому праві, гетьманських універсалах та ін. джерелах права. Наприкінці 18 ст. на Правобережну і Лівобережну Україну було поширено становий поділ, який існував у Росії. Поділ суспільства на стани тут був визначений жалуваними грамотами дворянству і містам 1785. За ними все населення поділялося на чотири гол. "роди людей": дворянство, духівництво, "міських обивателів" (міщан) і "сільських обивателів" (селян). Після Великої Жовтн. соціалістичної революції Декретом про скасування станів та цивільних чинів 1917 поділ на С. с. ліквідовано.

 

Схожі за змістом слова та фрази