Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАТТЯ
   

СТАТТЯ

— 1) Первинний елемент системи зак-ва, частина тексту законодавчого акта, договору міжнародного, які містять норми права. Може поділятися на частини, пункти, абзаци. С. законод. акта співвідноситься з нормою права як форма і зміст. У законод. актах це співвідношення має різний прояв. Зокрема, С. закону може містити кілька прав, норм, одну норму або частину норми права. Друга її частина міститься в ін. статтях законод. акта. Структурні складові прав, норми — гіпотеза, диспозиція і санкція розміщуються у С. законод. акта з дотриманням правил законодавчої техніки — логіки, лаконічності, ясності та простоти тексту закону. Напр., якщо прав, норми передбачають однакові умови їх реалізації, гіпотезу цих норм розміщують в окремій С, яку поширюють на всі С. закону, що містять диспозиції цих норм. Також, якщо порушення диспозицій ряду прав, норм передбачає настання однакових наслідків, санкцію цих норм розміщують в окр. статті. В ін. випадку, якщо диспозиції кількох норм права збігаються у своїх осн. ознаках, ці норми розміщують в одній С, поділяючи її на частини, пункти, абзаци.

В минулому у значенні С. використовувався термін «артикул».

2) Жанр наук, л-ри; твір, в якому викладено підсумки дослідження, опублікований у наук, збірнику, періодичному (журналі, віснику) або ін. виданні. С. не ставить за мету всебічне і вичерпне відображення кінцевого результату наук, пошуку, вона фіксує процес наук, пізнання, показує етапи дослідження.

3) Жанр енциклопед. і довідкової л-ри, лаконіч. виклад суті того чи ін. явища (питання), гол. мета якого — надати читачеві у стислому вигляді необхідні йому відомості. Має кілька жанр, форм: С. енциклопедична, С. словникова, С. довідкова.

4) Один з осн. аналітичних жанрів журналістики, газ. та журнальної публіцистики, що поєднує у собі висвітлення конкр. питань, дослідження фактів, подій, явищ, проблем матеріального і дух. життя сусп-ва з глибокими теор. узагальненнями та висновками, які підтверджують висунуту концепцію, ідею. Залежно від мети і призначення існують передові, редакційні, проблемні, критичні та ін. С.

5) Розділ у бюджеті, що містить назву джерела доходу або обгрунтування витрат (напр., С. бюджету, С. прибутку тощо).

6) Розряд, ступінь старшинського (до 1917 — також матроського) флотського військового звання (напр., старшина 1-ї статті).

Ю. Л. Власов, М. П. Зяблюк.