Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow знак-зяб arrow ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
   

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

— комплексна галузь законодавства, яка включає юрид. норми, акти права і правові інститути, що регулюють відносини у сфері зовнішньоекон. зв'язків. 3. з. спрямоване на розвиток зовн. торгівлі, стимулювання н.-т. співробітництва, екон. зв'язків у галузі в-ва, тр-ту і зв'язку, буд-ва, експедиторських, страхових, розрахункових, кредитних та ін. банківських операцій, надання різноманітних послуг тощо. Гол. правовим актом даної галузі зак-ва є Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991), який закріпив основні принципи вказаної діяльності, визначив її суб'єкти і види, встановив засади правового та екон. регулювання зовнішньоекон. зв'язків, а також юрид. відповідальність у цій сфері. Система 3. з. включає також правові акти про режим іноз. інвестування і валютне регулювання, норми фін., податкового, цив., митного, банків., підприєм. зак-ва, відповідні укази Президента України, нормат.-правові акти КМ України, Мінфіну, Мінекономіки, М-ва зовнішньоекон. зв'язків і торгівлі України, ін. міністерств та відомств, спрямовані на реалізацію держ. політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Для 3. з. характерне закріплення у його нормах екон. методів управління і регулювання процесами експорту та імпорту товарів, н.-т. досягнень, капіталів і роб. сили, спільної підприєм. діяльності, міжнар. фін. та ін. зовнішньоекон. операцій.

Важливу роль у регулюванні зовнішньоекон. відносин відіграють договірні форми (див. Зовнішньоекономічний договір). При укладенні таких договорів суб'єкти зовнішньоекон. діяльності можуть використовувати відомі міжнар. звичаї, рекомендації міжнар. організацій, якщо це прямо чи у виключній формі не заборонено зак-вом України.

Літ.: Юрид. памятка участнику внешнеэкон. деятельности в Украине (в вопросах, ответах и док-тах). К., 1992; Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкон. деятельности в Украине. К., 1998.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази