Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН
   

КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН

(комнезами) — форма організації незамож. селян в Україні у 1920—33. Створювалися відповідно до закону ВУЦВК та РНК УСРР «Про комітети незаможних селян» (1920). В основу організації К. н. с. було покладено більшов. настанови про створення в укр. селі опорних пунктів диктатури пролетаріату. Згідно із законом та спец, інструкцією НКВС УСРР правом вступу до сільс. і волосних комнезамів користувалися селяни, що мали до 3 десятин землі і були звільнені від хлібної розкладки; беззем. та малозем. селяни, які за декретом Всеукрревкому про землю від 5.ІІ 1920 наділялися землею у першу чергу; селяни, що не мали продовольства і зерна для посіву й одержували їх з держ. прод. фондів; селяни-наймити; ті, що власноруч обро бляли землю. К-ти мали ширшу соціальну базу, ніж комітети бідноти, створювалися для сприяння сільс. радам і волосним виконкомам у здійсненні заходів рад. влади. Сільські К. н. с. очолювала президія у складі 3 членів (голови, секретаря та скарбника); волосні К. н. с. складалися з представників сільс. комнезамів — президія з 5 членів, яка обиралася на 3 місяці. До компетенції К. н. с. належали: допомога органам влади у проведенні в життя законів рад. д-ви; боротьба проти бандитизму та контррев. змов; облік куркулів, відбирання в них надлишків землі та реманенту; перерозподіл землі на користь беззем. і малозем. селян; допомога прод. органам у правильному розподілі й стягненні продрозкладки; організація допомоги родинам червоноармійців, культур.-осв. робота; участь у роботі місц. органів влади; контроль над усією діяльністю рад, волвиконкомів та їх відділів. Керівництво організацією та діяльністю К. н. с. здійснювали НКВС УСРР та виконкоми губ. і пов. рад. Органи влади зобов'язані були надавати К. н. с. всебічну допомогу. На І Всеукр. з'їзді К. н. с. у жовтні 1920 було обрано Центральну комісію незаможних селян. Комнезами були створені у всіх волостях, у третині сіл України. У жовтні 1920 налічувалося 10 тис. комнезамів, у складі яких було 800 тис. членів, а в лист, того ж року — понад мільйон. Із введенням НЕПу завдання і функції К. н. с. змінилися. Вони були оголошені організаціями держ. значення, а декретом ВУЦВК і РНК УСРР від 16. XI 1925 перетворені на добровільні громад, орг-ції, на які покладалися такі гол. завдання: проводити політику обмеження куркульства; сприяти розвитку колг. руху та землевпорядкуванню. 8.III 1933

ВУЦВК прийняв постанову про ліквідацію К. н. с. Офіц. мотивами цього було названо те, що осн. маси незаможних селян разом з середняками вступили до колгоспів, підірвано розшарування селянства на заможних і незаможних, колгоспники, в т. ч. незаможні, мають усі підстави стати заможними і разом з робітниками проводити надалі боротьбу за краще життя. У сучас. л-рі припинення існування К. н. с. пов'язується також з тим, що від їх членів вимагали подавати приклад і першими вступати до колгоспів. Коли ж виявилося, що вони неохоче віддають нещодавно придбану землю і майно у колгоспи, К. н. с. було ліквідовано. Літ.: К-ти незамож. селян України (1920—1933). 36. док-тів та мат-лів. К, 1968.

К. В. Шульга.

 

Схожі за змістом слова та фрази