Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС
   

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

- передбачена законодавством діяльність відповідних держ. органів та органів місц. самоврядування по складанню, розгляду, затвердженню і виконанню держ. та місц. бюджетів. В Україні Б. п. регулюється Конституцією України, Законом «Про бюджетну систему України» (1995) та ін. нормат. актами. Відповідно до Закону «Про бюджетну систему України» Б. п. поділяється на 5 стадій: а) складання проекту бюджету; б) його розгляд; в) затвердження бюджету; г) виконання бюджету; д) звітність про виконання бюджету. Основні напрями бюджет, політики країни визначаються ВР України. Організацію складання проектів Держ. бюджету України покладено на КМ України, а місц. бюджетів — на РМ АР Крим і виконавчі органи місц. самоврядування. Відповідно до ст. 96 Конституції України КМ не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верх. Ради проект Закону «Про Державний бюджет України» на наступний рік разом з доповіддю про хід виконання Держ. бюджету України поточного року.

Порядок розгляду проекту Держ. бюджету України ВР України регулюється нормами гл. 9.1 Регламенту ВР України. При дотриманні всіх необхід. вимог ВР затверджує Держ. бюджет України на період з 1 січня по 31 грудня, а за особливих обставин — на ін. період. Відповідним чином розглядаються і затверджуються бюджет АР Крим та ін. місц. бюджети. Ці бюджети оприлюднюються у центр, та місцевих ЗМІ. Стадія виконання Держ. бюджету України та місц. бюджетів пов'язана із забезпеченням їх доходної частини, а також з реальним фінансуванням бюдж. видатків. Фінансування видатків за Держ. бюджетом України здійснюється на підставі розпису доходів і видатків з покварт. розподілом, що складається М-вом фінансів відповідно до показників цього бюджету. Фінансування здійснюється цим же м-вом через держ. скарбницю у розмірах, затверджених ВР України, та відповідно до покварт. розпису шляхом перерахування коштів платіж, дорученнями на відкриті м-вам, відомствам та ін. органам бюджетні рахунки. Фінансування видатків у місц. бюджетах здійснюється на підставі розписів доходів і видатків цих бюджетів з урахуванням змін, внесених у встановленому порядку у ці розписи в процесі виконання бюджетів. Заключною стадією Б. п. є складання звітів про виконання Держ. бюджету України та місц. бюджетів. Звіт КМ України про виконання Держ. бюджету подається до ВР України. Регулярні звіти про доходи і видатки Держ. бюджету мають бути оприлюднені (ст. 95 Конституції України). Місц. викон. органи звітують про виконання місц. бюджетів перед органами, які затвердили відповідний бюджет.

Див. також Бюджет державний, Бюджетна дисципліна, Бюджетна система України.

Л. К. Воронова.

 

Схожі за змістом слова та фрази