Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИЙМАЛЬНИК-РОЗПОДІЛЬНИК
   

ПРИЙМАЛЬНИК-РОЗПОДІЛЬНИК

- в Україні держ. установа, призначена для тимчас утримання бродяг чи неповноліт. правопорушників. Діють при відповід. органах внутр. справ згідно із Законом «Про міліцію» (1990). За статусом розрізняють два типи П.-р.: для осіб, затриманих за бродяжництво, і для неповнолітніх. Порядок затримання і поміщення, реєстрація та перевірка осіб, які підозрюються у бродяжництві, режим їх тримання і підстави для звільнення регулюються Положенням про приймальник-розподільник для осіб, затриманих за бродяжництво (затв. МВС України 18. IX 1992). Рішення про затримання особи, яка підозрюється у бродяжництві, приймається і оформляється мотивованою постановою, що затверджується нач. органу внутр. справ, його заступником чи начальником П.-р. протягом 3 год. від моменту її затримання. Після одержання санкції прокурора постанова під розписку оголошується затриманому. Доставлені до П.-р. особи підлягають перевірці, а їх речі — огляду, який оформляється протоколом. Не підлягають поміщенню у П.-р. особи, запідозрені у вчиненні злочину, які, згідно з КПК України, за наявності підстав повинні утримуватися в ізоляторах тимчасового тримання. На кожного затриманого, поміщеного до П.-р., заводиться перевірна справа для з'ясування його особи і причетності до вчинених правопорушень. Поміщених до П.-р. тримають протягом часу, необхідного для встановлення їх особи, вирішення питання про працевлаштування чи направлення до будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, встановлення над ними опіки або притягнення до відповідальності за законом, але не більш як на 30 діб. Затриманому, який не має паспорта, при звільненні з П.-р. після встановлення особи видається паспорт. Якщо в ході перевірки затриманої особи встановлено, що вона розшукується органами слідства або дізнання за вчинені злочини і що є рішення про необхідність взяття її під варту, така особа переводиться до ізолятора тимчас. тримання або слідчого ізолятора. Підставою для звільнення осіб, які утримуються у П.-р., є постанова працівника органу внутр. справ, який провадив перевірку, затв. начальником органу внутр. справ чи начальником П.-р. або їх заступниками. П.-р. для неповнолітніх створюються за рішенням органів викон. влади і підпорядковується органам внутр. справ. їх прав, статус визначається Законом України «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (1995), Положенням про приймальник-розподільник для неповнолітніх (затв. МВС України 13.УІІ 1996) та ін. нормат.-прав. актами. У цих розподільниках тимчасово, строком до 30 діб, тримаються особи віком від 11 до 18 років, які: вчинили у віці від 11 до 14 років суспільно небезпечні діяння, якщо є потреба негайно їх ізолювати (за постановою органу дізнання, слідчого, санкціонованою прокурором, або за постановою суду); згідно з рішенням суду направляються у спец, установи для неповнолітніх; самовільно залишили спец. навч.-виховний заклад, де вони перебували. Неповнолітні, доставлені до П.-р., підлягають обов'язк. реєстрації у журналі обліку. Не підлягають поміщенню у П.-р.: неповнолітні, які перебувають у стані алк. або наркот. сп'яніння; психічно хворі з вираженими симптомами хвороби; неповнолітні, котрі вчинили правопорушення у віці, з якого за такі діяння передбачена крим. відповідальність, крім випадків припинення крим. справи і направлення винних осіб у спец, установи для неповнолітніх за рішенням суду. Осн. завданнями П.-р. для неповнолітніх є: недопущення правопорушень з боку неповнолітніх; здійснення серед них профілакт. та вихов. роботи; виявлення причин і умов, що сприяють злочинності у підлітковому середовищі; забезпечення належ, умов їх тримання. Неповнолітні, перебуваючи у П.-р., мають право на листування та зустрічі з батьками або особами, які їх замінюють, ін. родичами, представниками громад, орг-цій, підприємств, установ і навч. закладів. Неповнолітні, які грубо порушують дисципліну і правила внутр. розпорядку або щодо яких заходи вихов. характеру не дали позитив, результатів, можуть бути поміщені в дисциплінарну кімнату на строк до 3 діб. Передача неповнолітніх, які перебувають у П.-р., до органу дізнання, слідчому, суду, представникові спец, установи для неповнолітніх або до інших П.-р. оформляється відповід. актом.

О. В. Бакаев.