Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОРЕЯ
   

КОРЕЯ

Республіка Корея — д-ва у Сх. Азії у пд. частині Корейського п-ва. Тер. — 99,6 тис. км-. Нас. — 44,056 млн. чол. (1998, оц): переважно корейці. Столиця — м. Сеул. Адм.-тер. поділ — 9 провінцій і 6 міст

центрального підпорядкування. Держ. мова — корейська Грош. одиниця — південнокорейська вона. Нац. свята — День визволення Кореї (15 серпня) та День утворення держави (З жовтня). З 14 до початку 20 ст. Південна Корея та Північна Корея були єдиною державою (королівство Чосон, 1392—1910). У 1910 країну окупувала Японія. Незалежність Пд. Кореї була проголошена 15.VІІІ 1948 після унеможливлення утворення єдиної корейської д-ви через протистояння СРСР і США. Того ж року було прийнято конституцію Республіки Корея. Упродовж наст, чотирьох десятиліть у країні відбувалися військ, перевороти, встановлювалися авторитарні режими і поновлювалася демократія, змінювалася форма держ. правління, вносилися істотні зміни до конституції. З 1950 по 1953 Південна Корея і Північна Корея (К. і КНДР) перебували у стані війни. 29.Х 1987 за результатами референдуму було прийнято нову редакцію конституції 1948, яка є чинною сьогодні.

Форма держ. правління у К. — змішана республіканська із значними повноваженнями глави д-ви у сфері викон. влади. Згідно зі ст. 40 конституції, законод. влада належить однопалат. парламенту — Національним зборам. Члени парламенту обираються на 4 роки шляхом заг. і прямих виборів за пропорц. системою. У конституції не визначено кількісний склад Нац. зборів, однак вказано, що депутатів має бути не менше 200 (на сьогодні їх — 299). До повноважень Нац. зборів віднесено: законотворчість, прийняття держ. бюджету і здійснення контролю за урядом. Контрольні повноваження досить обмежені. Так, прийняте абс. більшістю членів парламенту рішення рекомендувати президентові усунути з посади главу уряду або його членів не зобов'язує президента вчиняти відповідні дії. В осн. законі передбачена процедура усунення з поста президента, глави і членів уряду, суддів

Державний герб Кореї - leksika.com.ua

Конституційного суду, суддів заг. судів та ін. посадових осіб. Вона застосовується, якщо відповідна особа під час здійснення своїх повноважень порушила конституцію або зак-во. Відповідна ініціатива вноситься до парламенту від імені третини його складу (стосовно президента — від імені половини), а рішення про усунення приймається абс. більшістю голосів членів парламенту (у випадку з президентом — кваліфікованою більшістю у 2/3 голосів). Глава д-ви — президент. Водночас, згідно зі ст. 66 конституції, «виконавча влада належить екзекутиві, очолюваній президентом». Поняття екзекутиви охоплює президента, уряд (державну раду), міністерства і службу держ. аудиту та інспекцій. Президент обирається на 5 років за результатами заг. і прямих виборів без права переобрання. Президент виносить на референдум питання держ. ваги, укладає і ратифікує міжнар. договори, оголошує війну і укладає мир, приймає декрети, за надзв. обставин видає акти, що мають силу закону. Всі акти і рішення президента потребують контрасигнування з боку глави уряду та члена уряду, відповідального за їх виконання. Спец, статус має держ. рада. До її компетенції віднесено: планування заг. політики у сфері викон. влади, розмежування компетенції різних міністерств, формулювання і координацію найважливіших напрямів роботи кожного м-ва, аналіз та оцінку стану управління державними справами, а також планування у фін.-бюдж. сфері. Більшість ін. питань, що має обговорювати держ. рада, пов'язані з реалізацією конкр. конст. повноважень президента. До складу ради входять президент, прем'єр-міністр і ще від 15 до ЗО осіб, призначуваних президентом за рекомендацією прем'єр-міністра. Головою держ. ради є президент, а його заступником — прем'єр-міністр, якого призначає президент за згодою Нац. зборів. Відповідно до ст. 86 конституції, «прем'єр-міністр допомагає президентові і керує міністерствами під началом президента». При президенті діють консультат. органи: рада старійшин, рада нац. безпеки, рада з питань дем. і мирного об'єднання Кореї, нац. екон. рада. Конст. статус має також служба держ. аудиту та інспекцій. Голову служби призначає на 4 роки президент за згодою Нац. зборів, а ін. членів служби — за рекомендацією її голови. Осн. завданням служби є контроль та інспектування держ. фін. діяльності. Систему заг. судів очолює Верховний суд у складі голови і 13 суддів. Голову Верх, суду призначає на 6 років президент за згодою Нац. зборів. Суддів Верх, суду також призначає президент за рекомендацією голови і згодою парламенту. Суддів ін. судів заг. юрисдикції призначає на 10 років голова Верх, суду за згодою конференції усіх суддів цього суду; можливе повторне призначення їх на посаду. Органом конст. контролю є Конституційний суд, до складу якого входять 9 суддів, призначуваних на 6 років з правом повтор, призначення. Голову і суддів Конст. суду призначає президент (З — з вибраних парламентом і ще 3 — визначених головою Верх. суду). К. — унітарна д-ва. її територія поділена на провінції (статус провінції мають і окр. великі міста) і комуни. На місц. рівні шляхом виборів формуються представн. органи — ради. Одночасно на рівні провінцій і комун президент призначає губернаторів і мерів, які головують у радах та водночас є представниками держ. влади в адм.-тер. одиницях. К. — член ООН з 1991, ін. міжнар. і регіон, організацій.

Дип. відносини України з К. встановлено 10.ІІ 1992.

В. М. Шаповал.

 

Схожі за змістом слова та фрази