Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow білі-біо arrow БІОЛОГІЧНЕ САМООЧИЩЕННЯ ВОДОЙМ
   

БІОЛОГІЧНЕ САМООЧИЩЕННЯ ВОДОЙМ

-процес видалення з природних вод органічних і неорганічних забруднень (завислих частинок і розчинених речовин), що відбувається внаслідок життєдіяльності водних організмів - гідробіонтів. Б. с. в. сприяє відновленню якості води, що забезпечує її придатність для користування. Б. с. в. від токсичних речовин наз. біологічною детоксикацією. Основу Б. с. в. становлять такі гол. екологічні функції гідробіонтів: фільтраційна, нагромаджувальна, мінералізуюча й окислювальна. Фільтраційну функцію виконують тварини-фільтратори (гіллястовусі та вусоногі раки, черевоногі й двостулкові молюски та ін.). Вони поглинають з води завислі частинки й розчинені, зокрема токсичні, речовини. Нагромаджувальна функція тією чи іншою мірою властива всім гідробіонтам, особливо молюскам, нитчастим водоростям і вищим водяним рослинам. Мінералізуючу функцію виконують гол. чин. водяні бактерії, гриби і найпростіші. Засвоюючи розчинені у воді органічні речовини, ці гідробіонти послідовно розкладають їх на простіші сполуки, що далі включаються в кругообіг речовин у водоймах. Окислювальна функція реалізується в процесі життєдіяльності водяних рослин, особливо планктонних (див. Планктон) водоростей, які виділяють у воду вільний кисень, що утворюється в процесі фотосинтезу .При цьому окислюються нестійкі органічні сполуки і створюються сприятливі умови для мінералізуючої діяльності мікроорганізмів. Увесь комплекс процесів Б. с. в. становить єдину систему, всі ланки якої перебувають у певному взаємозв'язку. В ході Б. с. в. від госп.-побутових органічних забруднень, у міру віддалення від джерела забруднення, утворюються т. з. зони сапробності, що відрізняються за складом фауни і флори (див. Сапробіонти) і особливостями циклів біо-хім перетворень органічних речовин. Розрізняють полісапробну, альфа- і бета-мезосапробні та олігосапробну зони, вода в яких відповідно дуже забруднена, помірно і мало забруднена та чиста Організми, які населяють ці зони, є показниками (біоіндикаторами) рівня забрудненості водойми. Більша частина внутр. водойм УРСР за біол. показниками є бета-мезосапробними (помірно забрудненими). Б. с. в. ослаблюється й може зовсім припинитися при великому насиченні водойми забруднюючими й особливо токсичними речовинами, які пригнічують або гальмують очисні функції гідробіонтів. До таких речовин належать, зокрема, пестициди, важкі метали та поверхнево-активні речовини, що входять до складу синтетичних мийних засобів. Тому здатність природних вод до самоочищення не можна розглядати як підставу для необмеженого скидання в них пром. стоків та ін. забруднювачів. Потенціал Б. с. в.має використовуватися лише для зменшення рівня забруднення, що надходить з атмосфери або утворюється внаслідок самозабрудню-вання водойм. Надходження в природні води забруднень пром. і с.-г. походження в СРСР обмежується величинами гранично допустимих концентрацій.

Л. П. Брагінський.

 

Схожі за змістом слова та фрази