Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кур-кят arrow КУРСОВА СИСТЕМА НАВЧАННЯ
   

КУРСОВА СИСТЕМА НАВЧАННЯ

— система, за якою навчальні плани і графіки занять у вищих і середніх спец. навч. закладах СРСР будуються з урахуванням комплексного взаємозв'язку між окремими навч. предметами і циклами наук — суспільними, загальнонауковими, профілюючими. Цим забезпечується структурна єдність лекційних та практичних занять, виробничої практики, послідовність у набутті знань і практичній підготовці спеціаліста. За К. с. н. навч. процес будується за курсами, роками навчання і семестрами. Кожний семестр завершується заліково-екзаменаційною сесією. Відвідування занять і своєчасне виконання курсових та ін. робіт, передбачених навч. планами, є обов'язковим для студентів і учнів, за винятком студентів, переведених на індивідуальні графіки навчання. К. с. н. прийнята в усіх денних і вечірніх вищих і серед. спец. навч. закладах (ф-тах, відділеннях). Вона дає змогу створити у навч. закладі й на ф-ті чіткий режим навч. процесу й самостійної роботи студентів, перспективно планувати роботу гуртків, ф-тів громад. професій тощо. Студентам заочного навчання дозволяється виконувати завдання і складати заліки та екзамени протягом усього навч. року за принципом предметно-курсової системи навчання.

І. І Кобиляцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази