Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КОРПОРАЦІЯ
   

КОРПОРАЦІЯ

(англ., від пізньолат. — об'єднання, співтовариство) — 1) В Україні згідно з Законом «Про підприємства в Україні» (1991) — договірне об'єднання, створене на основі поєднання вироб., наук, і комерц. інтересів з делегуванням окр. повноважень централіз. регулювання діяльності його членів. Метою створення К. є налагодження горизонт, зв'язків і забезпечення сталої вироб.-госп. взаємодії підприємців, координації зусиль у вирішенні складних госп. завдань, забезпечення захисту спільних інтересів. До складу К. можуть входити підприємства, об'єднання, комерц. банки, н.-т. центри та ін. організації різних форм власності. К. визначає гол. напрями і програми розвитку об'єднання та проводить заг. заходи щодо їх реалізації. Члени К. зберігають права юрид. особи, фін. незалежність і вироб.-госп. самостійність, а з певного кола питань згідно з договором підпорядковуються єдиному центру прийняття госп. рішень. За характером взаємовідносин в об'єднанні К. схожа з асоціацією та ін. об'єднаннями, гол. призначенням яких є координація осн. госп. діяльності підприємств. Такі об'єднання акумулюють лише окр. функції або повноваження централіз. регулювання діяльності підприємств на відміну від концерну, холдингу і подібних їм об'єднань, для яких характерна централізація значної частини вироб.-госп. функцій і субординац. характер зв'язків між підприємствами, що входять до складу об'єднання, та органом управління об'єднання.

Члени К. можуть вимагати повернення делегованих ними повноважень у порядку, обумовленому установчими док-тами, добровільно вийти з об'єднання, мати ін. права, закріплені в законі чи договорі, зберігають необмежене право бути членами ін. об'єднань. К. має повну вироб.-госп. самостійність і може здійснювати будь-які види госп. і комерц. діяльності, не заборонені зак-вом. Вона може створювати філіали і представництва, утворювати інвест., резервні та ін. фін. фонди, засновувати банки. К. є роботодавцем щодо власного персоналу, координує наук, дослідження, придбаває ліцензії для потреб об'єднання, за пропозиціями підприємств організовує збут продукції, здійснює централіз. ремонт устаткування, надає ін. послуги членам К., за допомогою комерц. б анку маневрує вільними фін. ресурсами, провадить ін. види діяльності, передбачені установчими док-тами. К. складає самост. баланс, має розрахунки в банках, самостійно розраховується з бюджетом. Одержаний прибуток використовується на дальший розвиток об'єднання. К. не втручається у фін. діяльність своїх членів. Розрахунки з д-вою, банками, комерц. партнерами провадяться децентралізовано. Кошти К. формуються із вступ, і членських внесків, цільових фондів і коштів, що об'єднуються членами К. для фінансування спільних заходів, відрахувань від прибутків підприємств, створених К., прибутку від ін. госп. і комерц. діяльності К. Формування в об'єднанні спец, фондів фін. ресурсів [резервного (страхового), валютного та ін.], порядок їх використання, способи залучення дод. коштів та ін. фін. питання визначаються договором. Рішення про створення і ліквідацію спільних виробництв та з ін. питань приймаються на засадах одностайності або компромісу. До К. також належить об'єднання, створене за рішенням уряду чи президента України як правонаступник ліквідованих міністерств, департаментів тощо. Об'єднує держ. підприємства за галузевою ознакою чи єдиним технол. циклом, може включати ін. підприємства, організації, об'єднання незалежно від форм власності. Є координаційною госп. структурою. З питань реалізації делегованих держ. повноважень підпорядковується КМ України. На членів К. поширюється дія Закону «Про підприємства в Україні», за деякими винятками права держ. підприємств (виходити зі складу К., приймати рішення про її ліквідацію тощо).

2) Акціонерне товариство (підприємство або об'єднання підприємств).

3) У ряді країн СНД — госп. організація (компанія). Таке розуміння терміна запозичене з госп. практики зарубіжних країн, де поняття «корпорація» іноді вживається у значенні поняття «компанія».

Див. також Корпоративне право, Корпоративні права.

С. М. Грудницька.

 

Схожі за змістом слова та фрази