Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow кож-колим arrow КОЛИВАННЯ
   

КОЛИВАННЯ

— зміни стану фізичної системи, які характеризуються багаторазовою точною або наближеною повторюваністю через певні проміжки часу. За фіз. природою К. бувають механічними (напр., К. маятника, виведеного з положення рівноваги), електромагнітними (напр., К. струму і напруги в коливальному контурі), електромеханічними (напр., К. п'єзоелектричних давачів), температурними (напр., періодичні зміни т-ри на Землі) тощо. За способом збудження К. розрізняють власні коливання, вимушені коливання, параметричні коливання й автоколивання. За кінематичними ознаками, тобто за характером зміни коливної величини 5 з часом г, К. різні (мал.). У заг. випадку розрізняють періодичні, майже періодичні і випадкові К. Серед періодичних виділяють гармонічні коливання. Багато фіз. коливних процесів є або близькі до гармонічних, або їх з достатньою точністю можна подати як набір гармонічних К. (див. Гармонічний аналіз). Осн. характеристиками К. є період коливання, амплітуда, швидкість зростання або згасання амплітуди, а також спектр частот і форми власних коливань для складних систем. Див. також Биття, Вібрація, Згасаючі коливання. Модуляція в фізиці, Хвилі.

Літ.: Стрелков С. П. Введение в теорию колебаний. М., 1964; Хайкин С. Э. Физические основы механики._ М., 1971; Коршак Є. В. Коливання і хвилі. К., 1974.

О. О. Горошко.

Коливання - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази