Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
   

ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

- юрид. особа, яка на підставі спец, дозволу (ліцензії) здійснює купівлю-продаж цінних паперів та посередницьку діяльність на фондовому ринку. Такою особою може бути банк, акціонерне товариство, статутний фонд якого сформовано за рахунок виключно іменних акцій, або ін. товариство. Торгівля цінними паперами здійснюється також біржами фондовими. В Україні прав, статус Т. ц. п. і порядок їх діяльності визначаються ЦивК (гл. 14), ГК (§ 3 гл. 35), Законами «Про цінні папери і фондову біржу», «Про господарські товариства» (обидва — 1991), «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (1996), «Про національну депозитарну систему і особливості електронного обігу цінних паперів» (1997), «Про банки і банківську діяльність» (2000), декретом КМ України «Про довірчі товариства» (1993), Положенням про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії (затв. указом Президента України від 19.ІІ 1994), указом Президента України «Про облік прав власності на іменні цінні папери і депозитарну діяльність» від 2.III 1996 та ін. нормат.-прав, актами, в т. ч. док-тами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Згідно з цими актами Т. ц. п. за дозволом Держ. комісії з цін. паперів та фонд, ринку України має право здійснювати діяльність з випуску цін. паперів та комісійну або комерц. діяльність з ними. Діяльністю з випуску цін. паперів визнається виконання Т. ц. п. за дорученням, від імені та за рахунок емітента обов'язків на цінні папери або їх реалізація ін. способом. Комісійною діяльністю вважається купівля-продаж цін. паперів, що здійснюється Т. ц. п. від свого імені, за дорученням і за рахунок ін. особи. Комерц. діяльністю визнається купівля-продаж цін. паперів, яка здійснюється Т. ц. п. від свого імені та за свій рахунок. Дозвіл на ці види діяльності може бути видано Т. ц. п., які мають внесений статутний фонд (капітал) у розмірі не менш як 100 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н, а комісійної діяльності — не менш як 20 неоподатковуваних мінімумів. Т. ц. п. не може здійснювати торгівлю цін. паперами власного випуску та акціями емітента, в якого він безпосередньо або побічно володіє майном у розмірі понад 5 % статут, фонду. Приймаючи доручення на купівлю або продаж цін. паперів, Т. ц. п. зобов'язаний надавати особі інформацію про їх курс, а також подавати фонд, біржі відомості про всі укладені ним угоди з цін. паперами в строки і порядку, визначені правилами біржі. Держ. контроль за діяльністю Т. ц. п. здійснюється Держ. комісією з цін. паперів і фонд, ринку та її тер. відділеннями .

Літ.: Фонд, ринок України. К., 1994; Нормат. обеспечение деятельности торговцев цен. бумагами в Украине. К., 1996; Кузнецова Н. С, Назарчук I. Р. Ринок цін. паперів в Україні: прав, основи формування та функціонування. К., 1998; Формы защиты прав инвесторов в сфере рынка цен. бумаг. М., 2000.

В. П. Нагребельний.