Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПЛАТА ПРАЦІ
   

ОПЛАТА ПРАЦІ

— винагорода, обчислена, як правило, у грош. виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Конкр. розмір винагороди за виконану працівником роботу залежить від багатьох факторів, зокрема: від складності та умов роботи, профес.-ділових якостей працівника, результатів його праці та госп. діяльності підприємства. За структурою розрізняють О. п. основну, додаткову та ін. заохочувальні виплати. Осн. заробітна плата є винагородою за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посад, обов'язки). Практично осн. зарплата встановлюється у вигляді тариф, ставок (окладів) і відряд. розцінок для робітників та окладів посадових для службовців.

Дод. зарплата — це винагорода за працю понад установлені норми, за труд, успіхи, винахідливість, особливі умови праці, або компенсац. виплати, премії, пов'язані з виконанням труд, функцій.

Інші заохочувальні виплати включають винагороду за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними положеннями і системами тощо.

Суттєвим в О. п. є прав, визначення її системи організації та прав, методів регулювання.

Організація О. п. в Україні здійснюється відповідно до: законод. та ін. нормат.-прав. актів; ген. угоди на держ. рівні; галузевих, регіональних угод; колект. і труд, договорів. Суб'єктами організації О. п. виступають органи держ. влади та місц. самоврядування, власники, об'єднання власників або їх представн. органи, об'єднання профспілок або їх представн. органи, робітники і службовці. Прав, методи регулювання О. п. виявляються у чіткому розмежуванні сфер держ. і договір, регулювання. Д-ва безпосередньо здійснює регулювання О. п. працівників усіх форм власності й господарювання шляхом встановлення мін. зарплати, ін. держ. гарантій, умов і розмірів О. п. працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету. Система договір, регулювання оплати праці здійснюється на основі системи угод, що укладаються на держ. (генеральна угода), галуз. (галузева угода), регіон, (регіональна угода) та вироб. (колективний договір) рівнях відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди» (1993). Гарантії права працівників на О. п. та його захист передбачені відповідними законод. актами і колективним договором. Закон забороняє будь-яке зниження розмірів О. п. залежно від походження, соціального і майн. стану, рас. та нац. належності, статі, мови, політ, поглядів, реліг. переконань, членства в проф. спілках чи ін. об'єднаннях гр-н, роду і характеру занять, місця проживання (ч. З ст. 21 Закону України «Про оплату праці» 1995). Прав, регулювання О. п. здійснюється через визначення широкого кола питань, зокрема системи О. п. та форми виплати зарплати. За кількістю виготовленої продукції і часу, затраченого на виконання певної роботи, виділяють дві системи О. п.: відрядну й почасову. Якщо мірою праці виступає кількість виготовленої продукції, то винагороду за таку працю називають відрядною системою зарплати. Якщо ж мірою праці є затрачений працівником час, то таку систему прийнято називати почасовою.

Форми виплати зарплати визначено у грош. знаках, що мають закон, обіг на тер. України, банк, чеками в порядку, встановленому КМ України за погодженням з НБУ передбачено часткову виплату зарплати натурою. Порядок і умови виплати зарплати натурою передбачені Законом «Про оплату праці» та ін. нормат.-прав. актами. Колект. договором може передбачатися, як виняток, часткова виплата зарплати натурою (за цінами не нижче собівартості) у галузях або за тими професіями, де така виплата, еквівалентна за вартістю О. п. у грош. виразі, є звичайною або бажаною для працівників, за винятком товарів, перелік яких встановлюється КМ. Так, у с. г., якщо це передбачено колект. договором, встановлюється мін. ціна продукції, але не нижча за її собівартість, що видається як зарплата. Постановою КМ України «Про перелік товарів, не дозволених для виплати заробітної плати натурою» від 3.IV 1993 вказано не тільки товари, обмежені в цив. обігу (зброя, боєприпаси та ін. продукція військ, призначення; продукція, що має стратег, значення за переліком, визначеним актами зак-ва; вибухонебезпечні та отруйні речовини; наркот. засоби), а й ін. товари (нафта і нафтопродукти, продукція целюлоз.-папер. пром-сті, буд. мат-ли та вироби з них, благородні метали, всі види алк. напоїв, кокони шовкопряда, махорка, тютюн та ін.), перелічені в Додатку до зазначеної пост. КМ України від 3.IV 1993.

Літ.: КЗпП України з постатейними системат. мат-лами. К., 2001.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази