Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІСПИТ
   

ІСПИТ

екзамен — форма перевірки знань учнів загальноосв. шкіл, проф.-тех. навч. закладів, студентів вищих закладів освіти, слухачів закладів післядиплом. освіти, аспірантів та ін. В Україні порядок проведення І. передбачений і регулюється Законами «Про освіту» (1991, зі змінами і доповненнями 1996) і «Про професійно-технічну освіту» (1998), Положенням про державний вищий заклад освіти (затв. КМ України 5.IX 1996), ін. правовими актами, а також док-тами М-ва освіти України. Учні ост. класів серед, загальноосв. шкіл складають випускні І., учні 5—8 класів — перевідні. У проф.-тех. навч. закладах після закінчення повного курсу навчання учні складають випускні кваліфікаційні І. При вступі до вищих закладів освіти (всіх рівнів акредитації) проводяться конкурсні І.

Студенти вищих закладів освіти зобов'язані, відповідно до вимог навч. процесу, складати заліки та І. у період екзаменац. сесій, що проводяться двічі на рік. У разі незадовільного складання І. і заліків протягом сесії студент може бути відрахований з вузу. Випускники вищих закладів освіти складають держ. І. або захищають дипломний проект, роботу (в деяких вузах, зокрема гуманітар. профілю, разом із держ І. передбачено і захист диплом, роботи). Аспіранти, пошукувачі наук, ступеня кандидата наук до захисту дисертації повинні скласти кандидатські І.

В. П. Горбатенко, Л. Г. Макеева.