Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow поліо-поляк arrow ПОЛТАВСЬКО-ХАРКІВСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1902
   

ПОЛТАВСЬКО-ХАРКІВСЬКЕ СЕЛЯНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1902

— масові антипоміщицькі збройні виступи селян Полтав. і Харків. губерній. Причиною сел. виступів були масове безземелля, обтяжливі викупні платежі (див. Викупна операція), численні податки, жорстока поміщицько-куркульська експлуатація. Тяжке екон. становище значно погіршив неврожай 1901. Значний вплив на сел. рух мала революц. пропаганда місц. с.-д. орг-цій. Безпосереднім приводом до виступів була відмова царських урядовців і поміщиків відпустити селянам посівний матеріал для засіву ділянок. Початком руху став напад 12 (25). III 1902 селян на економію поміщика в Карлівці Костянтиноградського пов. Полтав. губ. Невдовзі сел. виступи охопили ряд сіл Костянтиноградського пов. У кін. березня — на поч. квітня рух поширився на Валківський і Богодухівський повіти Харків. губ. В П.-Х. с. п. взяло участь 19 волостей з населенням понад 160 тис. чол. Було розгромлено 105 економій і садиб, у т. ч. в Полтав. губ.— 79, в Харківській — 26. Царський уряд кинув проти повсталих селян 9 батальйонів піхоти і 10 козачих сотень. Після збройних сутичок селян з каральними загонами повстання було жорстоко придушено. До суду було віддано 960 чол. 836 учасників заворушень засуджено до різних строків тюремного ув'язнення. За указом Миколи II селян примусили заплатити поміщикам контрибуцію в розмірі 800 тис. крб. За визначенням В. І. Леніна, це "було повстання темної, несвідомої маси, повстання без певних, ясних політичних вимог, тобто без вимоги змінити державні порядки. Селянське повстання було придушене, бо воно було не підготовлене. Селянське повстання було придушене, бо в сільських пролетарів не було ще союзу з міськими пролетарями" (Повне зібр. тв., т. 7, с. 188). Незважаючи на поразку, П.-Х. с. п. відіграло значну роль у розвитку сел. руху в Росії і на Україні. Рос. організація "Искры", Петербурзький, Одеський, Київський, Полтавський та ін. к-ти РСДРП видали листівки, в яких засуджували жорстоку розправу з учасниками П.-Х. с. п. Оцінюючи істор. значення тих подій, В. І. Ленін у праці "До сільської бідноти" підкреслював необхідність керівної ролі робітн. класу в боротьбі селянства проти поміщиків і царизму. П.-Х. с. п. було подією загальнорос. значення.

Літ.: Ленін В. 1. До сільської бідноти. Повне зібрання творів, т. 7; Крестьянское движение в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г. Сборник документов. X., 1961; Лещенко M. Н. Класова боротьба в українському селі на початку XX століття. К. 1968.

M. Н. Лещенко.

Полтавсько-харківське селянське повстання 1902 - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази