Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow м arrow МАРКЕТИНГ (MARKETING)
   

МАРКЕТИНГ (MARKETING)

- система заходів комерційної діяльності, метою якої є генерація прямих потоків товарів і послуг від виробника до споживача, а також отримання прибутку. Це об'єднання, злиття і контрольоване управління всіма ресурсами підприємства або компанії, які мають значення для збуту продукції. Головні напрями М.: виявлення бажань і потреб споживачів певного виду продукції (послуг, товарів); створення комплексу товарів і послуг (product-service mix), які б задовольняли бажання споживачів; просування (promotion) товарів і послуг на ринок споживачів. М. - керований соціальний процес, за допомогою якого окремі особи та їх групи можуть придбати все, в чому мають потребу і що бажають отримати, обмінюючись з іншими створеними продуктами і цінностями. М. є важливим елементом діяльності будь-якої фірми, основою для виробництва товарів та послуг, які необхідні споживачам; це - ключ до задоволення їхніх потреб і запитів шляхом комплексного вивчення ринку, зовнішнього і внутрішнього середовища фірми, розробки стратегічного плану і методів його здійснення.

М. туристський - систематична зміна і координація діяльності туристських підприємств і фірм, а також приватної і державної політики в галузі туризму, який здійснюється за регіональними, національними чи міжнародними програмами. Мета таких змін полягає в якнайповнішому задоволенні потреб певних груп споживачів, отримуючи при цьому відповідні прибутки. Ринок туризму за своєю суттю є ринком послуг. В основі М. туристського ринку - насамперед аналіз співвідношення попиту і пропозиції. Туристський попит виражає духовні потреби людини, водночас він вбирає в себе всю сукупність споживчої вартості - як послуги, так і супутні їм туристські товари. Пропозицією на ринку туризму виступає продукт туристський. Його основу становлять культурні, історичні цінності, природнокліматичні чинники, які визначають його товарну цінність. У вартість туристського продукту включається і вартість матеріальних послуг, які становлять сервісне обслуговування і впливають на купівельну спроможність. М. у сфері туризму - комплекс заходів, спрямований на найповніше задоволення запитів споживачів туристського продукту, а також на визначення способів фінансово найраціональнішого ведення справ туристськими організаціями. Подорож має бути гарним придбанням для туриста, а також сприяти отриманню задоволення від участі в пізнавальному процесі, відпочинку, спорті чи досягненні ділових цілей. М. туризму в цих аспектах складається з послідовних дій туристських фірм, які спрямовані на створення такої стратегії досягнення цілей шляхом максимальної споживчої задоволеності, надання широко вибору послуг, яка відповідає бажанням споживачів і їх можливостям. МетаМ. в туризмі полягає в залученні до цієї сфери якнайбільшого числа клієнтів. Основні напрями М. туризму: комплексне дослідження й аналіз туристського ринку, формування туристського продукту та попиту на нього, аналіз каналів реалізації, рекламна діяльність і просування нової туристської пропозиції на ринок. Одним із результатів М. туризму має стати визначення ємності туристського ринку, який, на відміну від звичайного ринку, залежить від пропускної спроможності туристського об'єкта і ступеня розвитку ринкової інфраструктури. Ефективне і цілеспрямоване маркетингове дослідження дає можливість створити туристську пропозицію, яка буде відповідати ринковій ситуації і можливостям фірми. М. також дає змогу спрямовувати, а потім і постійно стимулювати попит на туристські послуги. У сфері гостинності маркетинговий комплекс робіт включає чотири складові: 1) комплекс товарів і послуг (product-service mix); 2) комплекс заходів щодо їх презентації (presentation mix) - усі елементи, які сприяють реалізації товарів і послуг; 3) комунікаційний комплекс (communication mix), взаємовідносини між виробником і споживачем; 4) система заходів щодо реалізації (distribution mix).

 

Схожі за змістом слова та фрази