Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ
   

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АКТИ

- документи й дії з крим. справ, передбачені крим.-процес, зак-вом. Це — постанови, протоколи, ухвали, подання, висновки, вироки, скарги, протести, вказівки, повістки, зобов'язання, повідомлення, доручення, заперечення, клопотання, заяви, пояснення, описи тощо, які теж мають свої різновиди. Складанню зазначених док-тів передує певна процес, діяльність, пов'язана з прийняттям рішень, в якій розрізняють стадії: заг. підготовки (формування мети, визначення); реалізації запланованих дій; пси-хол. підготовки для прийняття процес, рішення; закріплення його письмово у вигляді процес, акта (документа). К.-п. а. становлять матеріальну частину процес, форми, найбільш видиму її сторону. Вони містять відповіді на правові питання, є юрид. фактами, які породжують виникнення, зміну чи припинення відповідних правовідносин. Вимоги до змісту і форм К.-п. а. передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України.

К.-п. а. підлягають певній класифікації. Вони можуть бути: слідчими і судовими; слідчо-процесуальними і такими, що не є слідчими; основними і допоміжними; обов'язковими і факультативними; прийнятими колегіально або одноосібно; такими, що набули і не набули чинності; оскаржуваними і неоскаржуваними тощо. Процес, акти з крим. справ мають бути законними, обгрунтованими, мотивованими, переконливими, справедливими, логічними, грамотно оформленими, а в цілому — високоефективними.

Див. також Акти прокурорські, Акти слідчі, Акти судові.

Літ.: Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы. М., 1976; Ми-хайленко О. Р. Складання процес, актів у крим. справах. К., 1996. О. Р. Михайленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази