Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дер-дех arrow ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ
   

ДЕРЖАВА І РЕВОЛЮЦІЯ

Вчення марксизму про державу і завдання пролетаріату в революції" - класична праця В. І. Леніна, в якій комплексно і систематизовано викладено марксистське вчення про державу і соціалістичну революцію. Написана в серпні - вересні 1917, "Д. і р." збагатила вчення Маркса і Енгельса про д-ву новими висновками, виходячи з нових істор. умов у період імперіалізму і пролетарських революцій, показала взаємодію марксистської теорії з революц. практикою. В. І. Ленін у "Д. і р." піддав нищівній критиці ревізіоністські перекручення марксистської теорії д-ви, викрив опортунізм лідерів 2-го Інтернаціоналу і дрібнобурж. сутність анархізму. Захист вчення основоположників наукового комунізму про д-ву від наскоків міжнар. опортунізму, що В. І. Ленін розглядав як безпосереднє завдання своєї праці, поєднався в "Д. і р." з революц.-практичним роз'ясненням марксист. положень про д-ву напередодні соціалістич. революції. Цим В. І. Ленін озброїв більшовицьку партію ясною перспективою боротьби за владу, за розв'язання осн. питання революції. В книзі розроблено нові теоретичні положення, формулювання і висновки щодо проблем походження д-ви і права, сутності експлуататорської, особливо буржуазної держави, закономірностей появи, розвитку і зламу старої військово-бюрократичної держ. машини, питань теорії диктатури пролетаріату й широкого кола проблем соціалістичної держави і права на першій фазі комунізму і в умовах переходу до його другої, вищої фази. Саме в цій праці В. І. Ленін підкреслив, що марксист лише той, хто поширює визнання боротьби класів до визнання диктатури пролетаріату (Повне зібр. тв., т. 33, с. 33). Величезне значення має ленінська розробка в "Д. і р." теорії соціалістичної демократії, тези про те, що пролетарська демократія є демократією нового, вищого істор. типу, що соціалізм невіддільний від демократії, а її розвиток становить внутр. закономірність соціалістичної д-ви. В книзі обгрунтовано керівну роль Комуністичної партії в системі диктатури пролетаріату, в соціалістичному будівництві, розкрито класову сутність Рад - майбутніх органів держ. влади. "Д. і р." є могутньою зброєю в боротьбі проти антикомуністичної, право- і ліворевізіоністської ідеології, яка прагне пристосувати старі антимарксистські ідеї до сучас. істор. процесів. Перше видання "Д. і р." було здійснено рос. мовою 1918; на Україні вперше її видано 1919. Книгу (на 1978) надруковано 32 мовами народів СРСР і 26 іноземними мовами.

Н. С. Прозорова.

 

Схожі за змістом слова та фрази