Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ш arrow ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ
   

ШТРИХОВЕ КОДУВАННЯ

- спосіб кодування інформації про параметри товару. Здійснюється нанесенням на упаковку чи етикетку продукції системи умовних символів — паралельно розміщених різних шириною темних і світлих смуг, т. з. штрихового коду. Використовується у в-ві, торгівлі, медицині, на тр-ті, в матеріально-тех. забезпеченні тощо. Як правило, супроводжується числовим кодом, який є товар, номером, що присвоюється кожному видові товару і в своїй сукупності складається з відповід. числових кодів: країни виробника і самого виробника, виду товару, його розміру тощо. Штрих, код зчитується за допомогою спец, електрон, пристроїв (сканерів). Ш. к. створює можливість для операт. одержання інформації про виробника продукції та тех. і споживчі характеристики, ціну та ін., спрощує діловодство, скорочує вироб. витрати, підвищує продуктивність праці то що. Розрізняють дві осн. системи Ш. к.: UPC (англ. Universal Product Code), що розроблена Радою по Єдиному коду (англ. Universal Code Council, UCC), створеною виробниками та комерсантами Канади і США; EAN, котра розроблена Європ. асоціацією товар, нумерації (англ. European Article Numbering, EAN) і згодом стала міжнародною, діставши назву EAN International. Екон. глобалізація та збіг цілей, завдань і багатьох практ. рішень при створенні цих систем Ш. к. сприяли тісній співпраці між EAN International і UCC, результатом якої стало їх об'єднання. З 1.1 2005 всі користувачі штрих, коду мають перейти на єдину систему нумерації, розроблену на основі систем Ш. к. EAN і UPC.

В Україні значного поширення набуло Ш. к. товарів штрих, кодами системи EAN—UCC. Штрих, коди присвоюються товарам на добровільних засадах, за винятком окр. груп товарів, що підлягають обов'язковому Ш. к., зокрема: алк. напоїв, тютюн, виробів, примірників аудіовізуальних творів та фонограм, лікар, засобів. Безпосередньо штрих, коди системи EAN—UCC надає Асоціація товар, нумерації України («ЄАН—УКРАЇНА»), яка є добровільною некомерц. неурядовою самовряд. організацією, членом EAN International. Осн. нормат. актами, що регламентують порядок запровадження Ш. к. та його дальшого застосування на тер. України, є: постанови KM України «Про організацію виробництва електронних касових апаратів, ваго-касових комплексів, систем і засобів штрихового кодування» від 11.III 1993, «Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики» від 4.У 1993, «Про впровадження електронних систем контролю та управління товарним і грошовим обігом» від 11.VI 1994, «Про внесення змін і доповнень до Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики» від 8.VI 1995, «Про впровадження штрихового кодування товарів» від 29.У 1996, «Про затвердження правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів та фонограм» від 4.ХІІ 1997; Положення про штрихове кодування товарів (затв. М-вом економіки та з питань європ. інтеграції України 5.IX 2002) та ін. Основи прав, регулювання Ш. к. певних груп товарів містяться також у Законах України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (1995, в ред. 2003) та «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» (1997).

І. М. Проценко.

 

Схожі за змістом слова та фрази