Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОБОЧЕ МІСЦЕ
   

РОБОЧЕ МІСЦЕ

— площа, спеціально обладнана для виконання працівником обумовленої трудовим договором конкретної труд, функції. В чинному труд, зак-ві України поняття «робоче місце» ототожнюється іноді з місцем роботи. Так, згідно з п. З ст. 29 КЗпП України передбачено обов'язок власника або уповноваженого ним органу визначити працівникові Р. м., забезпечити його необхідними для роботи засобами. Проте в Законі України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді» (2000) поряд з ін. прав, заходами, які сприяють зайнятості молоді, зазначено, що д-ва забезпечує надання працездат. молоді першого Р. м. на строк не менше 2 років після закінчення або припинення навчання у загальноосв., профес.-тех. і вищих навч. закладах, завершення профес. підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військ, або альтернат, (невійськової) служби. В даному випадку «робоче місце» розуміється як надання молоді першого місця роботи, оскільки сутність поняття «робоче місце» має дещо ін. характерні ознаки. Напр., правове поняття «робоче місце» та організація Р. м. визначені й спец, нормами для інвалідів. Згідно з Положенням про Р. м. інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів (затв. КМ України З.У 1995) Р. м. інваліда визначається як окр. місце або ділянка вироб. площі на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) незалежно від форми власності та господарювання, де створено необхідні умови для праці інваліда. Цією ж постановою передбачено два види Р. м. для інвалідів. До першого виду належить звичайне Р. м., якщо за умовами праці та з урахуванням фіз. можливостей інваліда воно може бути використане для його працевлаштування. Другим видом Р. м. для інвалідів є спеціаліз. Р. м. інваліда. Це — місце, обладнане спец. тех. оснащенням, пристосуваннями і пристроями для праці інваліда залежно від анатом, дефектів чи відповід. форм захворювання та з урахуванням рекомендації мед.-соціальної експерт, комісії (МСЕК), профес. навичок і знань інваліда. До прав, особливостей Р. м. інваліда слід віднести і такі прав, гарантії, як покладення на держ. органи обов'язку обліку Р. м. підприємств, на які можуть бути працевлаштовані інваліди. Такий облік здійснює Держ. служба зайнятості. Контроль за створенням підприємствами Р. м., призначених для інвалідів, зак-вом покладено на відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Підприємства в межах доведеного нормативу створюють за власні кошти Р. м. для працевлаштування інвалідів, умови праці для інвалідів з урахуванням індивід, програм реабілітації, розробляють і затверджують інструкції про Р. м. інваліда.

Літ.: КЗпП України з постатейно систематиз. мат-лами. К., 2001.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази