Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ю arrow ЮРИДИЧНА (ДЕРЖАВНА) ШКОЛА В ІСТОРІОГРАФІЇ
   

ЮРИДИЧНА (ДЕРЖАВНА) ШКОЛА В ІСТОРІОГРАФІЇ

— один з напрямів рос. історичної та істор.-юрид. науки 2-ї пол. 19 ст. Вихідним пунктом Ю. (д.) ш. в і. була ідея про походження держ.-прав. форм з патріархально-родових відносин та вибудована на цій основі концепція істор. розвитку. Основні підвалини цієї школи — ставлення до історії як до процесу, що базується на зміні політ.-юрид. форм, — були закладені працями «Історія відносин між князями Рюрикового дому» С. М. Соловйова (1846) та «Погляд на юридичний побут Давньої Росії» К. Д. Кавеліна (1847). Попри деякі відмінності між позиціями вчених (зокрема щодо місця і ролі особи), їхні висновки базувалися на однаковому уявленні про природ, розвиток род. побуту до державного.

Дальший розвиток і теор. осмислення ідеї цієї школи знайшли в працях Б. М. Чичеріна «Духовні й договірні грамоти великих та удільних князів», «Обласні установи Росії в XVII ст.» (1856), «Нариси з історії російського права» (1858), «Про народне представництво» (1866). Вчений значно звужує роль род. елементу в історії, вважаючи рушійною силою розвитку держ. (політичних) форм особисту волю. Певну трансформацію ідеї Ю. (д.) ш. в і. отримали в працях В. І. Сергеєвича «Віче і князь. Руський державний устрій за часів князів Рюриковичів» (1867), «Лекції з історії права» (1890) та ін. Це виявилося у зосередженні на дослідженнях власне юридичних форм і механізмів їхньої зміни та в ігноруванні неюрид. (моральних, соціальних, економічних, релігійних тощо) факторів істор. розвитку д-ви. Ідеї Ю. (д.) ш. в і. мали знач, вплив на розвиток прав, думки Рос. імперії. До надбань школи слід віднести ідею закономірності й взаємозв'язку держ.-прав. явищ та інститутів. Ці надбання тією чи ін. мірою використовували М. П. Василенко, вчені школи західноруського права Ф. І. Леонтович, М. М. Ясинський, Г. В. Демченко, О. О. Малиновський, згодом В. К. Липинський, С. С. Дністрянський, В. Й. Старосольський, Л. О. Окіншевич, А І. Яковлів та ін. Водночас у створеній представниками Ю. (д.) ш. в і. «формулі розуміння руської історії» схема переважала над змістом, що звужувало можливості у відтворенні історичного процесу.

Літ.: Милюков П. Юрид. школа в рус. историографии. «Русская мысль», 1886, кн. 6; Зорькин В. Д. Позитивист, теория права в России. М., 1978; Дорошенко Д. І. Огляд укр. історіографії. Держ. школа: історія, політологія, право. К., 1996; Бондарук Т. Західнорус. право: дослідження і дослідники (Київська істор.-юрид. школа). К., 1996; Илле-рицкая Н. В. Истор.-юрид. направление в рус. историографии второй пол. XIX в. М., 1998.

Т. I. Бондарук.

 

Схожі за змістом слова та фрази