Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
   

ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

- діяльність відповід. держ. органів, органів місц. самоврядування щодо забезпечення захисту конст. прав і свобод гр-н, їх життя і здоров'я, честі та гідності, дотримання норм сусп. моралі. Прав, основою о. г. п. є Конституція України, КК України, КпАП України, Закони України «Про міліцію» (1990), «Про оперативно-розшукову діяльність» (1992), «Про транспорт» (1994), «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» (2000), укази Президента України «Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки» від 25.ХІІ 2000, «Про утворення місцевої міліції» від 22.1 2001 та ін. нормат.-прав. акти. о. г. п. здійснюється переважно у трьох напрямах: адм.-правовому, крим.-правовому та цив.-правовому. Адм.-правова о. г. п. є викон.-розпорядчою діяльністю держ. органів та органів місц. самоврядування щодо: встановлення і забезпечення обов'язкових правил поведінки у сфері громадського порядку; створення умов для реалізації прав гр-н, охорони цих прав; забезпечення умов спокою у громад, місцях, поведінки гр-н у рамках наказів і діючих норм; здійснення адм. нагляду; застосування до порушників заходів адм. впливу та ін. в адм.-правовій о. г. п. розрізняють діяльність: нормотворчу — створення нормат. актів з адм.-прав, питань охорони порядку; правозастосовчу — встановлена д-вою, полягає у впровадженні в життя правил у сфері громад, порядку; правоохоронну — охоплює заходи забезпечення встановленого порядку і застосування заходів впливу до його порушників.

Зміст крим.-правової О. г. п. становить б-ба зі злочин, посяганнями на громад, спокій, на встановлений порядок користування певними матеріальними благами із застосуванням заходів, які регламентуються крим. та крим.-процес, зак-вом. Органи розслідування і суди використовують крим.-прав, засоби для б-би зі злочин, посяганнями, застосовуючи встановлені законом засоби і міри покарання до винних осіб.

Цив.-правова О. г. п. — це діяльність судів з вирішення цив.-прав. спорів у питаннях охорони прав, свобод і закон, інтересів гр-н, а також забезпечення виконання відповід. суб'єктами певних обов'язків у сфері громад, порядку.

Найбільшу за обсягом частину компетенції у напрямі О. г. п. виконують органи внутрішніх справ, які покликані розв'язувати практ. завдання забезпечення О. г. п., припинення злочинів і запобігання їм з використанням новіт. досягнень криміналістич. науки і техніки, розслідування злочинів і розшук правопорушників, запобігання пожежам і б-би з ними. Безпосереднє керівництво О. г. п. здійснює Головне управління охорони громад, порядку МВС України.

Відповідно до чинного зак-ва в О. г. п. беруть участь також громад, формування, що можуть бути утворені на засадах громад, самодіяльності як зведені загони громад, формувань, спеціаліз. загони (групи) сприяння міліції, асоціації громад, формувань тощо. Громад, формування з О. г. п. утворюються і працюють у взаємодії з правоохор. органами, органами викон. влади та органами місц. самоврядування. Координація діяльності цих громад, формувань здійснюється місц. держ. адміністраціями та органами місц. самоврядування. Адм. зак-вом встановлено відповідальність за проступки у сфері громад, порядку, зокрема, за дрібне хуліганство, азартні ігри й гадання у громад, місцях, невиконання батьками або особами, котрі їх замінюють, обов'язків по вихованню чи навчанню дітей, розпивання спирт, напоїв у громад, місцях, на в-ві, поява в цих місцях у п'яному вигляді, самогоноваріння та придбання самогону, доведення неповнолітніх до стану сп'яніння тощо. О. г. п. здійснюється з використанням методів переконання і примусу. Метод держ. примусу в б-бі з порушеннями громад, порядку є вимушеною реакцією на скоювані проступки, юрид. засобом охорони матеріальних і духов. цінностей сусп-ва. Заходи примусу, що застосовуються держ. органами, уповноваженими на те посад, особами, регламентуються зак-вом, яке визначає види і обсяги примус, заходів, підстави і порядок їх застосування, компетенцію відповід. органів. За порушення громад, порядку вживаються відповідні заходи адміністративного примусу, зокрема, попередження, припинення та адміністративне стягнення. Заходи попередження застосовуються з метою запобігання проступкам, коли є реальні підстави передбачити, що проступок може бути здійснений і йому потрібно запобігти, та коли необхідно забезпечити правопорядок у надзв. (екстремальних) ситуаціях. Заходами припинення забезпечуються зупинення неправомірної поведінки, усунення шкідливих наслідків, створення необхідних умов для можливого у майбутньому притягнення винної особи до адм. відповідальності. Адм. стягнення — захід покарання за вчинені проступки, в т. ч. ті, що посягають на громад, порядок. Гр-ни, які вчинили порушення громад, порядку, притягуються до адміністративної відповідальності у формі попередження, штрафу, виправних робіт без позбавлення волі, адміністративного арешту, конфіскації майна.

Літ.: Адм. право. М., 2000; Бандурка А. М., Тищенко Н. М. Адм. процесе. К., 2001; Гончарук С. Т. Адм. право України. К., 2001.

О. В. Кузьменко.

 

Схожі за змістом слова та фрази