Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАТОРГА
   

КАТОРГА

[пізньогрец. — галера; примусова праця] — заслання, поєднане з тяжкими примус, роботами. К. (галери) пересувалися по морях і ріках веслярами. Це була важка праця, яку у Давніх Греції і Римі, а згодом і в ін. країнах у примус, порядку виконували особи, засуджені за різні тяжкі злочини, їх приковували до весел на весь час відбування покарання. Ця праця одержала назву «каторжної».

Після заміни весельних суден вітрильниками потреба у «галерниках» відпала, але попит на виконавців тяжких робіт залишився. Тому відбування покарання злочинцями стали поєднувати з їх роботою на рудниках, у портах, на буд-ві фортець, оборонних споруд тощо. У 18—19 ст. заслання з К. було поширеним видом політ, репресій в Англії, Німеччині, Франції та ін. країнах.

У Рос. імперії цей вид покарання запровадив цар Петро І. Згідно з його указом 1691 допускалася заміна смертної кари засланням на каторжні роботи. А 1699 зареєстровано перший випадок практ. застосування цієї норми: на К. було відправлено 269 стрільців за участь у бунті проти влади. Згодом заслання на каторжні роботи до Сибіру та ін. віддалених місць імперії набули поширення, зокрема як засіб боротьби проти політ, опозиції. Каторжанами були декабристи, учасники польс. повстання 1831, землевольці, народовольці, есери, більшовики, меншовики, анархісти та ін. Застосування заслання з каторжними роботами регулювалося кількома актами рос. зак-ва. Зокрема, відповідно до Статуту про засланців 1822, складеного під кер. М. М. Сперанського, покарання поділялося на заслання з К. і на поселення. Сама ж К. поділялася на безстрокову і строкову, але перша не могла продовжуватися понад 20 років. Після цього каторжанин залишався при тій установі, де він працював, і не мав права самостійно залишити встановлене для нього місце проживання. Безстрокові каторжани цар. Росії утримувалися у централах — спеціально обладнаних тюрмах. Після Жовтневої революції 1917 заслання на каторжні роботи як вид крим. покарання було скасовано. Але примусова праця засуджених і репресованих у місцях позбавлення волі широко використовувалася у Рад. Союзі.

Літ.: Латкин В. Н. Учебник истории рус. права периода империи. СПб., 1909; Гернет М. Н. История цар. тюрьмы, т. 2. М., 1961.

Ю. С. Шемшученко, С. В. Сьомій.

 

Схожі за змістом слова та фрази