Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИПРАВНО-ТРУДОВЕ ПРАВО
   

ВИПРАВНО-ТРУДОВЕ ПРАВО

- галузь рад. права, норми якої регулюють порядок і умови відбування покарань, пов'язаних з застосуванням до засуджених заходів виправно-трудового впливу. Осн. джерелами В.-т. п. є Основи виправно-трудового законодавства Союзу PCP і союзних республік і виправно-трудові кодекси союзних республік (див. Виправно-трудовий кодекс УРСР). В. т. п. регламентує діяльність установ і органів, які виконують вироки судів щодо позбавлення волі, заслання, вислання і виправних робіт без позбавлення волі. В нормах В.-т. п. реалізуються вимоги рад. виправно-трудової політики, спрямованої на виправлення і перевиховання засуджених у дусі чесного ставлення до праці, точного виконання законів і правил соціалістичного співжиття, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і ін. особами. В.-т. п. тісно пов'язане з кримінальним правом і кримінально-процесуальним правом у розв'язанні завдань по викорененню злочинності в СРСР. Осн. засобами виправно-трудового впливу на засуджених є режим відбування покарання, суспільно корисна праця, політико-виховна робота, заг.-освітнє і проф.-тех. навчання. В ін. країнах соціалістичної співдружності В.-т. п. грунтується, як і в СРСР, на принципах соціалістичної законності, гуманізму, суспільно корисної праці тощо. В капіталістичних д-вах тюремне законодавство, яке за своєю суттю є реакційним і антинародним,має переважно репресивний характер. Про це свідчить існування довічного ув'язнення, застосування жорстоких способів впливу на ув'язнених, приниження їхньої людської гідності тощо.

Літ.: Ткачевский Ю. М. Советское исправительно-трудовое право. M., 1971; Комментарий к основам исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик. М., 1972; Криминология.- Исправительно-трудовое право. М., 1977.

Ю. Ю. Фомін.

 

Схожі за змістом слова та фрази