Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дін-доб arrow ДОБРО І ЗЛО
   

ДОБРО І ЗЛО

- оціночні, полярні морально-етичні категорії, що відображують уявлення людей (індивідів, груп соціальних, класів суспільних) про морально цінне, бажане (добро) й морально-негативне (зло) в природі й суспільній дійсності. Залежно від об'єкта оцінки (вчинок, моральні якості особи, взаємини людей, суспільство в цілому) поняття "добро" і "зло" набувають конкретнішої форми етичних уявлень про добродіяння або злодіяння, справедливість і несправедливість. Ідеї, концепції Д. і з. соціально зумовлені класовими інтересами й потребами, певними об'єктивними істор. умовами. Це заперечують представники ідеалізму, які намагаються знайти підстави Д. і з. в незмінних ідеальних (абсолютна ідея Г.-В.-Ф. Гегеля) та моральних (категоричний імператив І. Канта) началах. Сучас. бурж. філософи все частіше виступають проти можливості раціонального визначення понять Д. і з. (неопозитивізм), вважають їх вираженням почуттів, емоцій людини (емотивізм), її суб'єктивних задумів (екзистенціалізм), що неминуче призводить до етичного релятивізму. Наук. тлумачення Д. і з. дала марксистсько-ленінська етика, згідно з якою вчинки людей, мотиви й наслідки їхньої діяльності в кінцевому підсумку оцінюються як Д. і з. відповідно до того, якою мірою вони збігаються з істор. необхідністю, вимогами сусп. і морального прогресу. В комуністичній моралі й етиці уявлення про Д. і з., їхні критерії розглядаються через усю сукупність конкретних моральних вимог, принципів і норм, якими свідомо керуються трудящі в боротьбі за комуністичне перетворення суспільства.

В. С. Пазенок.