Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
   

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

(ПФУ) -центр, орган викон. влади, що здійснює управління фінансами пенс, забезпечення. Утв. 1990 постановою РМ УРСР та Ради Федерації профспілок України. Статус ПФУ, його завдання і функції визначено Положенням про Пенсійний фонд України, затв. Президентом України 1.ІІІ 2001. Діяльність ПФУ спрямовується та координується КМ України. Бюджет Пенс, фонду формується за рахунок: збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що сплачується підприємствами, установами, організаціями та фіз. особами в порядку, визначеному зак-вом; коштів Держ. бюджету України та місц. бюджетів; коштів, що надходять за регресними вимогами; добровільних внесків підприємств, установ, організацій та гр-н; інших не заборонених зак-вом надходжень.

Завдання ПФУ: участь у формуванні та реалізації держ. політики у сфері пенс, забезпечення та соціального страхування; організація і контроль роботи органів Фонду щодо виконання вимог зак-ва про пенс, забезпечення; ведення обліку платників збору на обов'язкове держ. пенс, страхування; перевірка правильності призначення і виплати пенсій та допомог; забезпечення фінансування витрат на виплату пенсій; ведення стат. та бух. звітності; організація профес. підготовки і підвищення кваліфікації працівників ПФУ, узагальнення і поширення прогресив. форм і методів роботи; персоніфікований облік відомостей у системі загальнообов'язкового держ. пенс, страхування; здійснення відповідно до зак-ва та міжнар. договорів України переказування пенсій гр-нам, які виїхали на пост, проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноз. держав, які постійно проживають в Україні, тощо. ПФУ співпрацює з міжнар. організаціями у сфері пенс, забезпечення. Систему органів ПФУ становлять управління Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі, а також відділи в районах, містах і районах у містах.

ПФУ та його органи на місцях мають право: отримувати в установленому порядку від органів держ. влади, органів місц. самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, ф-н та їх об'єднань інформацію, док-ти і мат-ли, необхідні для виконання покладених на нього завдань; вимагати від посад, осіб підприємств, установ, організацій та фіз. осіб, які є платниками збору на обов'язкове держ. пенс, страхування або використовують кошти ПФУ, усунення порушень зак-ва щодо сплати цього збору і використання коштів ПФУ; стягувати у безспір. порядку не внесені своєчасно суми збору на обов'язкове держ. пенс, страхування, а також застосовувати фін. санкції відповідно до зак-ва; проводити в установленому порядку на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності перевірки фін.-бух. док-тів, звітів, планів, кошторисів та ін. док-тів щодо правильності обчислення і сплати збору на обов'язкове держ. пенс, страхування, ін. платежів до ПФУ, а також використання його коштів; порушувати питання про притягнення до передбаченої зак-вом відповідальності посад, осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фіз. осіб, винних у порушенні порядку сплати збору на обов'язкове держ. пенс, страхування, ін. платежів до ПФУ, порядку витрачання його коштів, а також у несвоєчас. поданні відповідної звітності.

ПФУ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення зак-ва і вносить їх на розгляд Президентові України та КМ України. В межах своїх повноважень ПФУ організовує виконання актів зак-ва та здійснює системат. контроль за їх реалізацією.

Керівництво діяльністю ПФУ здійснює правління ПФУ, чисельність і персон, склад якого затверджуються КМ України. Голова правління ПФУ та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України в установленому порядку.

Л. О. Кузнецова.

 

Схожі за змістом слова та фрази