Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow муз-мус arrow МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ
   

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

— процес цілеспрямованого пізнання музики, розвиток музично-естетичних смаків людини, збагачення її музичної культури та здібностей. Розвиває любов до музики, в доско-налює здатність розуміти муз. мистецтво, співпереживати, сприймати його з естетичною насолодою. Засобами М. в. є музична освіта, практична муз. діяльність, слухання музики. М. в.— предмет наук. дослідження. В справі М. в. провідна роль належить пед. процесові в загальноосвітніх школах, велике значення має вплив середовища, муз. оточення в сім'ї. Масове М. в. здійснюється радіо й телебаченням, пресою, позашкільними аматорськими муз. колективами, університетами культури, гуртками любителів музики та ін. Питаннями М. в. займаються наукові центри Академії пед. наук СРСР (Ін-т худож. виховання, Москва), н.-д. ін-ти педагогіки (зокрема, н.-д. ін-т педагогіки М-ва освіти УРСР), комісії по музично-естетичному вихованню дітей та юнацтва при Спілці композиторів СРСР та при спілках композиторів союзних республік. Проблеми М. в. розглядаються Міжнародним т-вом з муз. виховання. Літ.: Сохор А. Н. Воспитательная роль музыки. Л., 1975: Белобородова В. К., Рогина Г. С, Алиев Ю. Б Музыкальное восприятие школьников. М.1975.

О. Г. Костюк

 

Схожі за змістом слова та фрази