Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕВОЛЮЦІЯ КЕРУЮЧИХ
   

РЕВОЛЮЦІЯ КЕРУЮЧИХ

— сучасна бурж. апологетична концепція, автори якої розглядають науково-технічну революцію як таку, що веде до нових методів управління виробництвом, і в процесі якої на зміну приватним власникам-капіталістам до керівництва економікою приходять наймані керуючі (див. Менеджеризм), технократи (див. Технократія), бюрократи. Вони, в свою чергу, немовби намагаються забезпечити суспільне благо, а не керуються інтересами прибутку. "Р. к." є складовою частиною більш широкої бурж. концепції "народного капіталізму". Теор. розробки набула в 40-х рр. 20 ст. в працях амер. економістів Дж. Бернхема, С. Чейза, Д. Лілієнталя, П. Дракера та ін. Згодом у різних варіантах концепцію розкрито в працях Д. Белла, 3. Бжезінського, Д. Гелбрейта, Д. Монсена та ін. Ідеологи концепції "Р. к." підміняють виробничі відносини адм.-технічними і на цій підставі приходять до неправомірного висновку про те, що зміна форм управління докорінно змінює екон. лад суспільства. Марксистсько-ленінська екон. теорія довела, що характер капіталістичного виробн. визначається не тим, хто ним керує в адм.-тех. відношенні, а приватнокапіталістичною формою власності на засоби виробництва, метою виробництва — виробництвом і привласненням додаткової вартості. Методологічною хибою концепції "Р. к." є також позакласовий підхід до керуючих підприємствами і нівелювання їх, виділення керуючих в особливий клас. Ідеологічна функція концепції "Р. к." проявляється в ігноруванні класових відносин. її автори розглядають науково-технічну революцію як форму здійснення соціальної революції, чим намагаються довести непотрібність класової боротьби.

А. О. Старостіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази