Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗУМОВСЬКИЙ
   

РОЗУМОВСЬКИЙ

Кирило Григорович [18 (29).III 1728, х. Лемеші, тепер село Козелець-кого р-ну Черніг. обл. — 3(15).I 1803, м. Батурин, тепер смт Бахмацького р-ну Черніг. обл.] — укр. держ. діяч, ост. гетьман України, генерал -фел ьдмаршал з 1764, президент Рос. АН (1746-98), граф. 3 родини реестрового козака Г. Я. Розума. Батько А. К. Розумовського. В 1742 з допомогою свого старшого брата, фаворита імп. Єлизавети Петрівни — О. Г. Розумовського переїхав до цар. двору. Навч. 1743-45 у Німеччині, Франції та Італії. В лют. 1750 на козац. раді в Глухові Р. обрано гетьманом України (див. Глухівська рада 1750). Своєю резиденцією Р. визначив Батурин. На початку правління більше жив у Санкт-Петербурзі, ніж в Україні, де справами керувала гетьм. канцелярія.

Розумовський Кирило Григорович - leksika.com.ua

Держ.-політ. діяльність гетьмана Р. відзначалася значною самостійністю у питаннях внутр. політики. Він домігся імп. указу (13.1 1752) про непоширення на українців холопства. Без дозволу гетьмана рос. урядовцям заборонялося заарештовувати українців, окрім крим. злочинців. При Р. було утв. контору для прийому прохань і листів від представників усіх верств населення. Деякий час Р. без погодження з Петербургом призначав полковників. Це викликало невдоволення цар. уряду. Вже в берез. 1754 рос. імператриця спец, указом заборонила гетьманові самостійно призначати полковників в укр. козац. полки, залишаючи за ним право його попередників лише добирати кандидатів на цю посаду. Тоді ж було офіційно підтверджено становище, коли укр. гетьманам, починаючи з І. І. Скоропадського, було заборонено вести самост. зносини з іноз. д-вами, а при самих гетьманах перебували рос. радники-міністри. Суворий нагляд запроваджено над фін. справами Гетьманщини. Гетьман повинен був надсилати до Петербурга докладні звіти про всі прибутки і видатки, водночас ліквідовано внутр. митні збори (індукту й евекту). На поч. 1756 вирішення усіх справ

Гетьм. України перенесено з Колегії іноземних справ до Сенату.

Р. значно зміцнив центр, і місц. органи управління Гетьманщини. Першим кроком у цьому напрямі стала реформа судочинства. Універсалами 1760 та 1763 скасовано суд. функції Генеральної військової канцелярії, а Генеральний суд став найвищим апеляц. органом. Згідно з суд. реформою 1760—63 утв. станові шляхет. суди — земські, підкоморські й гродські (див. окр. статті про них); Гетьманщину було поділено на 20 суд. повітів. У галузі економіки Р. намагався покласти край надмір, поширенню винокуріння, що почало негативно впливати на розвиток продуктив. сил. За універсалом від 6 лип. 1761 займатися винокурінням дозволялося лише укр. старшині й козакам, які мали зем. та лісові угіддя. Водночас заборонялося мати в Гетьманщині винокурні й шинки рос. поміщикам, а також вихідцям з ін. регіонів і країн. Сприяючи лівобереж. укр. купцям, Р. домігся заборони вивозу горілки з Правобереж. України до Нової Сербії і Запорізької Січі, а також ліквідував на тер. Гетьманщини тютюнові та ін. відкупи, що обмежували регіон, ринок. 1760 Р., поступаючись тиску старшин, верхівки, заборонив укр. селянам переселятися на нові місця і забирати при цьому своє майно без відповідного письм. дозволу.

Розпочаті Р. перетворення, як і в цілому його політ, курс, що був спрямований на збереження держ.-політ. автономії України, викликали різке занепокоєння і спротив рос. уряду, в першу чергу, самої імп. Катерини II. Остання прийняла остаточне рішення про ліквідацію Укр. д-ви і, насамперед, її гол. чинника — гетьм. влади. Як привід до рішучих дій використано підписану на старшин, раді в Глухові наприкінці 1763 чолобитну до імператриці з проханням повернути гетьм. Україні «затверджені права, вольності та привілеї», а також дати дозвіл на встановлення спадкового гетьманства. Цар. маніфестом від 10.ХІ 1764 і сенат, указом від 17.ХІ 1764 Р. було позбавлено влади, а саму посаду гетьмана України скасовано. Для управління Україною за цими самими указами вдруге утворено Малоросійську колегію на чолі з П. О. Рум'янцевим. Ост. роки життя Р. провів у Батурині, займався буд-вом та госп. діяльністю.

Літ.: Васильчиков А. А. Семейство Разумовских, т. 1—5. СПб., 1880-94; Манькова Л. В. Восемнадцатилетний президент. [О президенте Рос. АН К. Г. Розумовском, XVIII в.] «Вестник Рос. академии наук», 1998, № 6; Шемшученко Ю., Акуленко В. Гетьман України — президент Рос. академії наук. «Вісник Нац. академії наук України», 2002, № 12.

Ю. С. Шемшученко. О. I. Путро.

 

Схожі за змістом слова та фрази