Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ
   

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

- офіц. письмовий док-т, який приймається уповноваженим органом д-ви і встановлює, змінює, припиняє чи конкретизує певну норму права. Ці акти знаходяться між собою в ієрархія, підпорядкованості, яка і визначає юрид. силу док-та. До Н.-п. а. належать закони і підзаконні акти (укази і розпорядження глави д-ви, постанови уряду, акти центр, органів викон. влади та ін.). Н.-п. а. відображає волю уповноваженого суб'єкта права, є обов'язковим для виконання, має докум. форму закріплення, забезпечується у виконанні д-вою, у т. ч. примусовими засобами. На відміну від Н.-п. а. як актів, розрахованих на багаторазове застосування, індивідуальні акти конкретизують прав, норми чи визначають їх дійсний зміст і мають форму правозастосовного або інтерпретац. акта.

В Україні з 1992 запроваджена державна реєстрація нормативно-правових актів, а 1996 засновано Єдиний державний реєстр нормативних актів. Порядок ведення Реєстру та користування ним затв. КМ України 23.IV 2001. До нього, зокрема, включаються: 1) Н.-п. а., видані починаючи від дня прийняття Акта проголошення незалежності України 1991, — чинні, опубліковані та неопубліковані (в т. ч. з обмежувальними грифами) закони України, постанови ВР України, декрети, постанови і розпорядження КМ України, рішення і висновки КС України, зареєстровані в Мін'юсті України Н.-п. а. міністерств, ін. центр, органів викон. влади, органів госп. управління та контролю, НБУ, а також міжнар. договори України; 2) Н.-п. а., видані до 24.VIII 1991, що не втратили чинності та не суперечать зак-ву України; 3) тимчас. Н.-п. а. зі строком дії протягом року і більше та зі строком дії менше року в разі наступного його продовження. Не підлягають включенню до Реєстру акти, які не містять прав, норм, зокрема, про: затвердження стандартів, тех. умов, буд. норм і правил, ін. нормат-тех. док-тів, тарифно-кваліфікац. довідників, форм звітності; призначення на посаду та звільнення з неї; скликання нарад, конференцій, семінарів тощо; розгляд проектів Н.-п. а.; спорудження пам'ятників, бюстів, монументів конкр. особам і на честь певних подій, нагородження грамотами, відзнаками тощо, а також з питань організації виконання раніше прийнятих Н.-п. а. До Реєстру вносяться дата, номер, назва, текст і реєстрац. код акта, дата і номер реєстрації у Мін'юсті України, класифікац. індекс. Держателем Єдиного держ. реєстру нормат. актів є Мін'юст України, який розробляє орг. та методол. принципи його ведення, приймає рішення про включення до нього Н.-п. а., здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає за автентичність та конкр. стан еталон, текстів, забезпечує належне збереження і використання Реєстру.

Літ.: Общая теория гос-ва и права, т. 1—2. М., 1998; Черданцев А. Ф. Теория гос-ва и прав а. М., 1999; Скакун О. Ф. Теория гос-ва и права. X., 2000; Заг. теорія д-ви і права України. К., 2000.

С. В. Бобровник, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази