Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НОТАРІУС
   

НОТАРІУС

(лат. — писар, стенограф, секретар, від — знак, літера) — особа, яка уповноважена д-вою на вчинення нотаріальних дій і працює у держ. нотаріальних конторах, держ. нотаріальних архівах (державний Н.) або займається приватною нотаріальною діяльністю (приватний Н.). Прав, статус Н. в Україні регулюється Законом «Про нотаріат» (1994). За цим законом Н. може бути гр-нин України, який має вищу юрид. освіту і пройшов стажування протягом 6 місяців у держ. нотаріальній конторі або у приватного Н., склав кваліфікац. іспит і одержав свідоцтво про праю на заняття нотаріальною діяльністю. Не може бути Н. особа, яка має судимість.

Н. не може працювати на штатній посаді на ін. державних, приват. і громад, підприємствах та в організаціях, займатися підприєм. і посередницькою діяльністю, а також виконувати ін. оплачувану роботу, крім викладацької і наукової у вільний від роботи час. Особи, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, повинні скласти іспит у кваліфікаційної комісії нотаріату. За результатами іспиту комісія приймає рішення про можливість допуску особи до нотаріальної діяльності. Рішення про відмову може бути оскаржене у Вищій кваліфікац. комісії нотаріату при Мін'юсті України. Рішення про допуск особи до нотаріальної діяльності є підставою для видачі Мін'юстом свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю. Відмова у видачі свідоцтва оскаржується протягом місяця у суді. Видане свідоцтво може бути анульоване Мін'юстом у передб ачених законом випадках. Призначення на посаду державного Н. та звільнення з посади проводиться відповід. управлінням юстиції. Легалізація приватного Н. відбувається шляхом реєстрації його приват. нотаріальної діяльності управліннями юстиції РМ АР Крим, обласних, Київської та Севастоп. міських держ. адміністрацій за заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. У реєстрац. посвідченні вказуються територія діяльності приватного Н. (нотаріальний округ) та адреса розташування його роб. місця. Він зобов'язаний у 3-місячний строк після отримання посвідчення розпочати нотаріальну діяльність. Якщо цього не станеться без поваж, причин, за рішенням управління юстиції видане йому реєстрац. посвідчення може бути анульоване. Для виконання своєї функц. діяльності Н. має право: вимагати від юрид. осіб подання відомостей і док-тів, необхідних для вчинення нотаріальних дій; складати проекти угод і заяв; виготовляти копії док-тів та виписки з них, а також давати роз'яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації прав, характеру. Н. зобов'язаний: вчиняти нотаріальні дії відповідно до закону і даної ним присяги; сприяти гр-нам та юрид. особам у здійсненні їхніх прав і захисті закон, інтересів, роз'яснювати їм їхні права та обов'язки, попереджати про прав, наслідки нотаріальних дій, щоб юрид. необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв'язку з учиненням нотаріальних дій; відмовляти у вчиненні нотаріальних дій у разі їх невідповідності зак-ву України або міжнар. договорам. Н. можуть об'єднуватися у регіональні, загальнодерж. і міжнар. спілки та асоціації, що діють відповідно до своїх статутів. Законність діяльності нотаріусів, захист прав заінтересованих осіб забезпечуються правом останніх на оскарження у суді нотар. дій або у відмові у вчиненні таких дій (ст. 285 ЦПК України).

М. Й. Штефан.