Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА
   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВА

— обов'язок суб'єкта міжнар. права відшкодувати шкоду, заподіяну ним ін. суб'єктові цього права. В. м.-п. виникає у разі порушення норм міжнар. права, міжнар.-правових зобов'язань, закріплених у договорах, звичаях, актах міжнар. організацій, які мають обов'язковий характер, рішеннях міжнар. судів та арбітражів. В окр. випадках юрид. підставою В. м.-п. конкр. д-ви є односторонні акти, за якими вона бере на себе міжнар. зобов'язання, визнані ін. д-вами. Правопорушення констатується, якщо: а) протиправну поведінку певної д-ви, що полягає у діяльності чи бездіяльності, можна згідно з міжнар. правом поставити їй за вину; б) поведінка д-ви є прямим порушенням її міжнар. зобов'язання. Д-ва несе міжнар. відповідальність за протиправні дії своїх органів законод., викон. і суд. влади, а також органів місц. самоврядування незалежно від того, які функції вони виконують (внутрідерж. чи міжнародні). Міжнар. протиправні діяння поділяють на міжнар. злочини та міжнар. правопорушення (делікти міжнародні). Злочином кваліфікується порушення основоположних принципів, які мають життєво важливе значення для захисту інтересів міжнар. спільноти в цілому. До злочинів належать агресія, геноцид, апартеїд, широкомасштабне забруднення атмосфери та Світового ок. тощо. Міжнар. протиправні діяння, що не є міжнар. злочином, визначаються як міжнар. правопорушення. Вимоги про застосування відповідальності за ці два види правопорушень здійснюються по-різному. У разі звичайних правопорушень право на вимогу нести відповідальність має потерпіла д-ва, а у випадку злочину — й ін. суб'єкти міжнар. права, світова спільнота в цілому. Розрізняють В. м.-п. матеріальну та В. м.-п. політичну. Матеріальна відповідальність полягає в обов'язку відшкодувати матеріальні збитки. Вона здійснюється шляхом відновлення прав (реституції), компенсаціїТа репарацій. Політ, відповідальність реалізується у формі сатисфакцій, репресалій, санкцій. В. м.-п. несуть також міжнар. організації у разі шкоди, завданої діями їх органів чи посад, осіб ін. суб'єктам міжнар. права. Таку відповідальність передбачають угоди між міжнар. організаціями, між цими організаціями і д-вами. Напр., ст. 22 Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну космічним об'єктом (1972), містить норму про спільну (солідарну) відповідальність організації та держав-членів за шкоду, заподіяну відповідним об'єктом. Положення про В. м.-п. міжнар. організацій є і у договорах щодо здійснення цими організаціями операцій для забезпечення миру в «гарячих» точках планети; напр., у договорі ООН з Конго від 27.11 1961. За цим документом ООН визнала свою відповідальність за збитки, завдані бельгійським підданим у Конго під час операцій, спрямованих на підтримання миру у цій країні, та відшкодувала шкоду.

За нормами міжнар. права і згідно з міжнар. правовою доктриною Міжнародний суд ООН та інші міжнар. судові і арбітражні органи уповноважені розглядати спори, пов'язані з відшкодуванням шкоди, завданої міжнар. організаціями.

В. І. Євінтов.

 

Схожі за змістом слова та фрази