Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИКА
   

ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНИКА

- забезпечення чи відновлення порушеного права власності компет. органами або самим власником. Відповідно до Закону України «Про власність»(1991) гр-нам, організаціям та ін. власникам забезпечуються рівні умови захисту права власності. Захист права власності забезпечується судом, арбітражним судом або третейським судом. Власник має право вимагати повернення свого майна з чужого незакон. володіння (див. Віндикація), а також може вимагати усунення будь-яких порушень його права, навіть якщо дані порушення і не були поєднані з позбавленням володіння (негаторний позов), і відшкодування завданих цим збитків. До вимог, пов'язаних із поданням негатор. позову, не застосовується позовна давність, а до вимог, пов'язаних із віндикаційним позовом, хоча й застосовується, проте суд, беручи до уваги поважні причини, які могли перешкодити власникові своєчасно дізнатися про те, що майно вийшло з-під його володіння, може відновити строк позовної давності, бо вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом, арбітражним або третейським судом незалежно від закінчення строку позовної давності (ст. 74 Цивільного кодексу України).Припинення права власності на будинок, ін. будівлі, споруди або насадження у зв'язку з вилученням зем. ділянки, на якій вони розташовані, допускається лише у випадках і порядку, встановлених законод. актами, з попереднім відшкодуванням збитків у повному обсязі відповідно до реальної вартості майна на момент припинення права власності, включаючи й неодержані доходи. У разі незгоди власника з рішенням, яке тягне за собою припинення права власності, воно неможе бути виконане до вирішення спору су-дом, арбітражним судом або трет, судом. Власник не може бути позбавлений права власності на своє майно, крім випадків, передбачених Законом «Про власність» та ін.законод. актами. Це означає, що вилучення майна у власника допускається лише в разі звернення стягнення на це майно за зобов'язаннями власника, а також у випадках реквізиції і конфіскації. Якщо в результаті видання незакон. акта органом держ. управління або місц. органом держ. влади порушуються права власника та ін. осіб щодо володіння, користування чи розпорядження належним їм майном, такий акт визнається недійсним за позовом власника або особи, права якої порушено. Збитки, заподіяні гр-нам, організаціям та ін. особам внаслідок видання зазначених актів, підлягають відшкодуванню у повному обсязі (п. 4 ст. 48, ст. 57 Закону «Про власність»).

Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази