Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ
   

РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ

(франц. resocialisation, від re... — префікс, що означає поновлення або повторення, і socialisation — усуспільнення, з лат. socialis — суспільний) —

1) Повернення особи в сусп-во.

2) Процес, спрямований на відновлення морального, псих, і фіз. стану особи, її соціальних функцій, приведення індивід, чи колект. поведінки у відповідність із загальновизнаними сусп. правилами та юрид. нормами.

3) У сфері виконання покарань — процес підготовки засудженого до повернення у сусп-во, що грунтується на відновленні позит. зв'язків, відносин і розвитку в засудженої особи соціально корисних умінь і навичок, необхідних для повноцін. існування у сусп-ві.

Р. як мета діяльності визначається у різних сферах держ. політики, зокрема у сфері соціальної роботи з молоддю, профілактики злочинності неповнолітніх та наркозалеж-них осіб, виконання крим. покарань. Відповідно до Комплексної програми «Про профілактику злочинності на 2001—2005 рр.» (затв. Президентом України 25.XII 2000) Р. є напрямом держ. політики. Р. як система держ. заходів, що застосовуються до засуджених осіб, має на меті формування у них правослухняної поведінки, стимулювання їх становлення на життєву позицію, яка відповідає соціальним нормам, шляхом відновлення, збереження та розвитку соціально корисних властивостей, відносин під час відбування покарання і дальшої соціальної адаптації таких осіб. Здійснення Р. засуджених покладено, зокрема, на Державний департамент України з питань виконання покарань. Порядок і умови виконання та відбування покарань з метою створення умов для виправлення та Р. засуджених регламентує Крим.-викон. кодекс України (ст. 1). Соціальна адаптація осіб, які відбували покарання, є завершальним етапом процесу Р. У пост. КМ України «Про розвиток мережі центрів ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога"» від 13.VI 2002 міститься положення про центр Р. як спеціаліз. заклад, де на добровільних засадах перебувають для реабілітації особи, кофі вживали наркотики і пройшли лікування у мед. закладах. Метою діяльності таких центрів є Р. наркозалежної молоді шляхом надання соціально-реабілітаційних та ін. послуг, а також профілакт. роботи. У ряді нормат.-прав. актів замість поняття «ре-соціалізація» використовується поняття соціальна реабілітація, яке можна розглядати як синонім. Так, відповідно до Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (2001) соціальною реабілітацією є робота, спрямована на відновлення морального, псих, та фіз. стану дітей і молоді, їхніх соціальних функцій, приведення індивід, чи колект. поведінки у відповідність із загальновизнаними сусп. правилами і нормами (ст. 1). Ця робота здійснюється у напрямах: навч.-виховному, соціально-лікувальному, психологічному, фізичному, мед.-соціальному, соціально-освітньому (ст. 11). Щодо змісту поняття «ресоціалізація» (у кримінол. значенні) в юрид. л-рі немає єдності думок. Деякі автори вважають, що дане поняття може бути ототожнене з поняттям «виправлення та перевиховання». Ін. вчені розглядають Р. лише як постпенітенціарну діяльність. Проте більшість юристів вважає, що Р. — це єдиний процес відновлення та розвитку соціально корисних зв'язків і відносин як у період відбування покарання, так і після звільнення засудженого.

Ідея Р. засуджених виникла у 80-х рр. 20 ст. і знайшла втілення у створенні принципово нової моделі організації виконання покарань, яка отримала назву «реінтеграційної». На її формування справила вплив крим.-прав, доктрина «нового соціального захисту» франц. правознавця М. Анселя. Більшість концепцій, що мають на меті Р. злочинців, орієнтована на окр. особистість, на індивід, підхід до особи з відхиленнями у поведінці. Р. вважається одним з гол. засобів б-би з рецидивами злочинів.

Літ.: Трубников В. М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. X., 1990; Радов Г. О. Пенітенціарна ідея: думки на тему. К., 1997; Синьов В. М. [та ін.]. Пед. основи ресоціалізації злочинців. К., 1997.

А. А. Музика, В. М. Пуйко.