Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБОРОТНІ ЗАСОБИ
   

ОБОРОТНІ ЗАСОБИ

— сукупність оборотних фондів в-ва та обігових коштів, що беруть участь у вироб. процесі. За змістом, спрямованістю і структурою поділяються на матеріальні та грошові. Згідно з чинним зак-вом України до матеріальних О. з. входять: предмети праці, які є основою вироблюваного продукту; допоміжні матеріали, що сприяють процесу в-ва; запасні частини для поточного ремонту і малоцінні та швидкозношувані предмети; незавершене в-во; витрати майб. періодів; запаси готової продукції та ін. До грошових О. з. належать: товари, відвантажені покупцеві, але гроші за які ще не одержані; кошти в касі й на рахунках (дебітор, заборгованість). Оборотні вироб. фонди становлять О. з., які перебувають у в-ві (вироб. запаси, незавершене в-во та витрати наст, років). О. з., які використовуються у сфері обігу (готова продукція, відвантажені товари, кошти в касі й на рахунках у банку, дебітор, заборгованість тощо), належать до обігових коштів. У зак-ві, екон., фін. та госп. практиці застосовується також термін «оборотні фонди» як частина вироб. фондів, що споживається у кожному вироб. циклі, повністю переносить свою вартість на новостворену продукцію і для продовження в-ва відтворюється у натур, і вартісній формах після кожного вироб. циклу. Оборотні фонди складаються з двох частин: предметів праці, що перебувають на підприємстві у вигляді вироб. запасів (сировина, основні й допоміжні матеріали, паливо т а пальне, куплені напівфабрикати, тара і тарні матеріали, запасні частини для поточ. ремонту осн. фондів та ін.); предметів праці, які вступали в процес в-ва (незавершене в-во й витрати на освоєння нової продукції, напівфабрикати власного в-ва тощо). Відповідно до зак-ва України джерелами утворення О. з. є власні та прирівняні до них позичкові й залучені кошти. Власні засоби виділяються для створення постійних мін. запасів, залишків готової продукції, заділів незаверш. в-ва, витрат майб. періодів. їх сума закріплюється у статут, фонді підприємства, фірми, компанії, організації, які можуть розпоряджатися цими засобами на свій розсуд — продавати, обмінювати, позичати, списувати з балансу, якщо вони застаріли або стали непридатними. До прирівняних О. з. належать насамперед т. з. сталі пасиви — кошти, які постійно використовуються підприємством у госп. обороті, але йому не належать (заборгованість перед працівниками по зарплаті та відрахуваннях на соціальні потреби, резерв майб. платежів, заборгованість постачальникам та ін.). Позичкові кошти є джерелом утворення сезон, запасів та задоволення ін. тимчас. потреб і залучаються підприємством звичайно у формі банк, кредиту для покриття дод. потреб у фін. ресурсах. До залучених О. з. належать тимчасово вільні кошти, які перебувають в обороті підприємства до завершення розрахунків з бюджетом, постачальниками та ін. кредиторами. Відносини, пов'язані з формуванням та використанням О. з., регулюються нормами фін., банк., цив., госп. права, зак-ва про бух. облік і звітність тощо.

Літ.: Селезнев В. В. Основы рыноч. экономики Украины. К., 1999; Економіка підприємства. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази