Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow Я-ям arrow ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТЕОРІЯ
   

ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТЕОРІЯ

— псевдонаук. бурж.-реформістська доктрина, представники якої намагаються звести проблему способу життя до його якості, пов'язуючи це поняття з добробутом, стабільністю існування, вирішенням питань технологічного, екологічного і демографічного характеру. Виникла в кін. 60 — на поч. 70-х рр. 20 ст. "Я. ж. т." — еклектичний конгломерат ідей сучасної буржуазної філософії, насамперед екзистенціалізму, ідеалістичної антропології, фрейдизму, неомальтузіанства. Прихильники "Я. ж. т." намагаються знайти шляхи подолання соціальної кризи, що охопила капіталістичний світ, не порушуючи екон. і політ. основ капіталізму, оскільки, за їхніми твердженнями, соціальні вади бурж. суспільства — не вияв його кризи, а результат суперечностей індустріальної цивілізації в цілому, неминучий наслідок науково-технічної революції і прогресу. В марксистській л-рі термін "якість життя" в поєднанні з кількісними показниками іноді вживається для визначення якісного боку соціалістичного способу життя з метою глибшого розкриття його докорінних переваг перед буржуазним.

Л. К. Куличенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази