Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow грод-гудз arrow ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА
   

ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА

- організована збройна боротьба за державну владу між класами і групами соціальними всередині країни; одна з найгостріших і найвищих форм класової боротьби. Виникнення Г. в. пов'язане з появою класів і держави, насамперед з революц. переходом від однієї суспільно-економічної формації до іншої, з революцією соціальною. Екон. основою Г. в. є крайнє загострення внутр. суперечностей способу виробництва; соціально-класовою основою - суперечності між інтересами класів чи соціальних груп усередині класів, у їхньому ставленні до розв'язання корінних соціальних завдань. Істор. типи і форми Г. в. різноманітні: повстання рабів, сел. і партизан. війни тощо, які мають в осн. характер боротьби пригноблених класів проти експлуататорів. Проте в класово антагоністичних суспільствах мали місце Г. в. й між окремими угрупованнями експлуататорських класів (напр., Червоної і Білої троянд війна). Для епохи імперіалізму і пролет. революцій характерні Г. в. між антагоністичними класами капіталістичного суспільства в масштабах усієї країни. Г. в. є справедливою, коли її ведуть пригноблені класи в боротьбі за своє соціальне визволення (див. Громадянська війна і воєнна інтервенція 1918-20 в Росії), і несправедливою, якщо вона має на меті повернення до влади реакційних сил. Марксизм-ленінізм, визнаючи справедливі Г. в., разом з тим відкидає вимогу Г. в. як єдиного засобу класової боротьби, що її висувають анархізм і "лівий" ревізіонізм, вимогу експорту Г. в. шляхом втручання у внутр. справи ін. д-в. Робітн. клас заінтересований у поваленні монополістичного капіталу й придушенні опору контрреволюц. сил без Г. в. Необхідність її визначається мірою опору контрреволюц. класів. У сучас. умовах, при зміні співвідношення сил у світі на користь соціалізму, робітн. клас у ряді капіталістичних країн може здійснити революц. перетворення суспільства мирним шляхом, як було, напр., у країнах народної демократії. Проте це не виключає можливості того, що в конкретній ситуації Г. в. може на певному етапі стати гол. формою боротьби за демократичні перетворення, за соціалізм.

 

Схожі за змістом слова та фрази