Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow електрон-енд arrow ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ
   

ЕЛЕМЕНТАРНІ ЧАСТИНКИ

- найдрібніші з відомих частинок речовини або поля фізичного. Першу Е. ч.- електрон відкрито 1897. Налічується кількасот Е. ч., але майже щороку в експериментах (гол. чин. на сучас. прискорювачах заряджених частинок) відкривають нові Е. ч. В Е. ч. складна структура, а їхня "елементарність" означає лише те, що ніколи не спостерігалася частина тієї чи ін. Е. ч. -кожна частинка існує як щось цілісне. Однією з осн. властивостей Е. ч. є їхня взаємоперетворюваність: при зіткненні частинок можуть утворюватися нові частинки, при розпадах одні частинки перетворюються на інші.

Майже всі Е. ч., а також їхні античастинки нестабільні (за винятком протона, електрона, фотона й нейтрино). Час життя нестабільних частинок - від ~ 15 хв у вільного нейтрона до 10-23 с у резонансних частинок. Осн. характеристиками Е. ч. є електричний заряд, маса, час життя (для нестабільних частинок), спін, баріонний і лептонний заряди, парність, дивність тощо (див. також Квантові числа). Електр. заряд усіх Е. ч. кратний зарядові електрона. За властивостями Е. ч. поділяють (див. табл.) на 4 класи: фотон, лептони, мезони й баріони. Мезони й баріони наз. адронами. У фотона всі заряди й маса дорівнюють нулеві, спін - одиниці. Група лептонів об'єднує частинки зі спіном 1/2, з відмінним від нуля лептонним зарядом і нульовими баріонним і гіперзарядом: електронне й мюонне нейтрино, електрон, позитивний і негативний мюони. Нещодавно відкрито важкий заряджений ?-лептон, маса якого становить бл. двох нуклонних мас. До мезонів належать Е. ч. з нульовими лептонними й баріонними зарядами й цілочисловим спіном. Найлегшим серед мезонів є ?-мезон. У дослідах на зустрічних електронно-позитронних пучках відкрито важкі мезони, маси яких дорівнюють 10 нуклонним масам. До баріонів належать Е. ч. з нульовим лептонним зарядом і на-півцілим спіном. Е. ч. підлягають 4 взаємодіям (див. Взаємодії елементарних частинок). Вважають, що фотони й лептони є неструктурними Е. ч. (за сучас. уявленнями їхні розміри не перевищують 10-18 м). Адрони характеризуються складною структурою і мають розмір бл. 10-15 м. Для опису властивостей адронів застосовують кваркову модель, за якою мезони складаються з кварків і антикварків, а баріони - з 3 кварків. На сучас. етапі розвитку науки ще не існує заг. теорії Е. ч. Проблеми фізики Е. ч. розглядаються в межах квантової теорії поля, єдиної теорії поля тощо. Див. також Відносності теорія.

Літ.: Давидов О. С. Атоми. Ядра. Частинки. К., 1973; Новожилов Ю. В. Элементарные частицы. М., 1974; Ахиезер А. И., Рекало М. П. Электродинамика адронов. К., 1977; Фелд Б. Т. Модели элементарных частиц. Пер. с англ. М.. 1971; Фейнман Р. П. Теория фундаментальных процессов. Пер. с англ. М., 1978.

О. І. Ахієзер, М. П. Рекало.

Елементарні частинки

 

Схожі за змістом слова та фрази