Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОПАГАНДА
   

ПРОПАГАНДА

(новолат. propaganda, від лат. propagare — поширювати, розповсюджувати) — діяльність, що передбачає системне поширення, поглиблене роз'яснення соціально-політ., екон., прав, поглядів, ідей, теорій та забезпечує формування у сусп-ві певних настроїв, закріплення у свідомості гр-н тих чи ін. цінностей, орієнтацій, уявлень з метою макс. розширення кола прибічників відповід. ціннісної системи. П. як явище виникла у давні часи. Термін «пропаганда» вперше використаний у назві організації «Конгрегація пропаганди віри» (лат. «Congregatio de propaganda fide»), заснованої 6.1 1622 рим. папою Григорієм XV для поширення католицизму шляхом місійної діяльності. У 20—30-х pp. 20 ст. було закладено основи сучас. теорії П. (нім. дослідник В. Меде, амер. вчені Д. Лікас і С. Брітт та ін.), а згодом систематизовано та розвинуто засоби впливу на аудиторію, стимулювання відповід. почуттів і реакцій людей. П. — невід'ємна складова сучас. сусп. життя, причому в умовах формування інформаційного сусп-ва її можливості неухильно зростають. Розрізняють П. відкриту, коли джерело Інформації відоме аудиторії, і таємну, коли справжній носій інформації невідомий або законспірований. Таємна П. широко використовується при підготовці до війни і в ході воєнних дій з метою дезорієнтації та деморалізації противника, а також як засіб ведення психол. війни. Як одна з форм політ, діяльності П. відіграє важливу роль у період передвиб. кампаній, за наявності внутр. напруги в сусп-ві, конфлікт, і кризових ситуацій. Нерідко за допомогою П. здійснюється маніпулювання свідомістю людей і громад, думкою. П. завжди сприяє політизації та ідеологізації сусп. життя. В організації і проведенні П. важливе значення має забезпечення її об'єктивності, достовірності, підвищення професіоналізму її носіїв. П. є засобом і методом політ, та прав, виховання, просвіти, згуртування людей задля спонукання їх до певних дій. Зміст, методи, форми і цілі П. залежать від характеру здійснюваної політики. Ефективність П. залежить від врахування її суб'єктами конкр. ситуації, умов, у яких вона здійснюється, особливостей її об'єктів, правдивості відображення дійсності, достовірності оцінок минулого і теперішнього. В сучас. Україні від якості здійснюваної П. залежить успіх соціально-екон., політ, і прав, реформування сусп-ва.

Літ.: Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980; Mackwell R. Psychologie des Mass Media et propagande de ESF. Paris, 1982; Tompson J. B. Studies in the Theory of Ideology. Cambridge, 1984; Скуленко M. И. История полит, пропаганды. К., 1990; Пойченко А. М. Політика: теорія і технології діяльності. К., 1996; Почепцов Г. Теорія комунікації. К., 1999.

В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази