Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow верф-виг arrow ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК
   

ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК

Існує 4 типи В. е. ч.: електромагнітна, сильна, слабка і гравітаційна. Вони різняться т. з. константами взаємодії, інтенсивностями, радіусами дії сил та законами збереження квантових чисел. Розмірність константи взаємодії дорівнює розмірності електр. заряду е, а інтенсивність - безрозмірній величині відношення квадрата константи взаємодії до добутку hc, де h - Планка стала, с - швидкість світла у вакуумі. Електромагнітній взаємодії підлягають усі заряджені, а також нейтральні, з відмінним від нуля магнітним моментом, елементарні частинки і фотон; вона обумовлює структуру атомів і молекул. Радіус дії електромагнітної взаємодії нескінченний. Інтенсивність сильної взаємодії приблизно в тисячу разів більша за інтенсивність електромагнітної, а радіус дії дорівнює бл. 10-15 м. Сильній взаємодії підлягають адрони, вона визначає структуру атомного ядра. Слабка взаємодія проявляється в повільному розпаді елементарних частинок. Так, напр., внаслідок слабкої взаємодії нейтрон розпадається на протон, електрон і нейтрино, причому час життя нейтрона становить 15 хв. Інтенсивність слабкої взаємодії у 1010 разів менша за інтенсивність сильної. Слабка взаємодія короткодіюча, радіус її дії 10-19 м. Найменш інтенсивною є гравітаційна взаємодія, яка в 1039 разів слабша за електромагнітну. Вона не відіграє скільки-небудь помітної ролі у світі елементарних частинок. Гравітаційній взаємодії підлягає вся матерія в цілому, вона визначає структуру Всесвіту і рух макроскопічних тіл. В. е. ч. характеризуються певними властивостями симетрії. Найбільш симетричною є сильна взаємодія. Це значить, що в процесах, обумовлених нею, зберігаються всі відомі до цього часу квантові числа. В усіх взаємодіях зберігається енергія, імпульс, кутовий момент, а також електр. заряд і баріонний заряд; у сильній, крім цього,- спін ізотопічний, дивність, просторова і зарядова парність. Із зменшенням інтенсивності взаємодії зменшується кількість квантових чисел, що залишаються сталими. Так, в електромагнітній взаємодії не зберігається ізотопічний спін, а в слабкій - крім нього, ще й дивність та просторова парність. Носіями електромагнітної взаємодії є фотони, сильної-різного роду мезони. Носіями слабкої взаємодії, можливо, є гіпотетичні, до цього часу експериментально не виявлені, заряджені і нейтральні векторні бозони з дуже великими масами. Див. також Квантова теорія поля.

Літ.: Новожилов Ю. В. Введение в теорию элементарных частиц. М., 1972; Ахиезер А. И., Рекало М. П. Электродинамика адронов. К., 1977.

О. І. Ахієзер, М. П. Рекало.

 

Схожі за змістом слова та фрази