Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ров-розп arrow РОВЕНСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

РОВЕНСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

— одна з обласних організацій Комуністичної партії України, створена 1939 після возз'єднання зх.-укр. земель з Укр. PCP. Перші марксистські с.-д. орг-ції на Ровенщині почали діяти в кінці 19 ст. В 1900 в м. Острозі виник нелегальний с.-д. гурток з учнів гімназії і міського училища. Активну участь в його роботі брав Д. 3. Мануїльський. Керував групою київський "Союз боротьби за визволення робітничого класу". Того ж року створюється с.-д. група з 14 чоловік у Здолбунові. З розвитком революц. руху с.-д. гуртки виникли в Дубнівському і Ровенському повітах. Не обмежуючись політ. агітацією, вони організовували страйки. Важливу роль у поширенні революц. ідей відіграли газ. "Искра" та ін. марксист. видання, які 1901—02 нелегально пересилалися через Ровенщину в глиб країни. В 1904 виникли нові с.-д. гуртки в Ровно і Сарнах, які підтримували зв'язки з Київ. та Моск. орг-ціями РСДРП. Активізувалася діяльність орг-цій РСДРП Ровенщини в роки першої рос. революції. Під їхнім керівництвом відбувалися страйки, демонстрації, революц. виступи. В роки реакції (1907—10) було розгромлено с.-д. групи Здолбунова, Острога, Ровно, Сарн. Проте, незважаючи на репресії, більшовицькі орг-ції Ровенщини продовжували революц. роботу в масах. Уже в кін. 1910 відновили діяльність Здолбунівська і Сарненська, а на поч. 1912 — Ровенська групи, які очолили виступи трудящих проти царизму. В роки 1-ї світової війни у військ. частинах і з'єднаннях Пд.-Зх. фронту виникли підпільні більшовицькі групи, які розгорнули революц. роботу в Ровно, Сарнах, Дубно. Після Лютн. бурж.-демократичної революції 1917 більшовики Ровенщини вийшли з підпілля й очолили боротьбу трудящих проти бурж. Тимчасового уряду, а з перемогою Великої Жовтн. соціалістич. революції — за встановлення влади Рад. 13 (26).ХІІ 1917 Рад. владу було проголошено в Ровно, 9 (22).І — в Сарнах, 22.І (4.ІІ) — в Дубровиці, 26.І (8.ІІ) 1918 — в Дубно. В лютому 1918 тер. Ровенщини окупували австро-нім. війська, в грудні 1918 захопила бурж.-націоналістична Директорія. Більшовицькі підпільні орг-ції розгорнули боротьбу проти окупантів та укр. бурж. націоналістів. Під їхнім керівництвом трудящі Ровенщини взяли участь у Всеукраїнському страйку залізничників 1918, відбулося Дубровицьке збройне повстання 1918 —19. Влітку 1919 в більшості повітів Ровенщини було відновлено Рад. владу. У вересні 1920 тер. Ровенщини окупувала бурж.-поміщицька Польща. Боротьбу трудящих за соціальне і нац. визволення, за возз'єднання з Рад. Україною очолили підпільні комуністичні осередки, які з кін. 1923 діяли у складі Комуністичної партії Західної України (КПЗУ). Парт. орг-ції, що діяли в пн. районах (Сарненський повіт), входили до Комуністичної партії Зх. Білорусії (КПЗБ). Всі орг-ції КПЗУ на території Ровенщини пізніше було підпорядковано Луцькому окружкому партії. Під їхнім керівництвом проходили страйки, мітинги, демонстрації, зокрема Першотравневі демонстрації в Острозі (1932), Варковичах, Княгинині, Млинові, Дубно (1934—35), сел. страйк у Дубнівському повіті (1935) та ін. Активними діячами Ровенського парт. підпілля були секретарі підпільних райкомів КПЗУ Г. У. Гапончук, К. М. Тацій, І. І. Николайчук, І.В. Вальчун, О.С. Снасть та ін. Після возз'єднання зх.-укр. земель з УРСР було утворено Р. о. п. о., яка очолила боротьбу трудящих області за здійснення соціалістичних перетворень. У квітні 1940 відбулися районні і обласні парт. конференції. На 1.І 1941 Р. о. п. о. налічувала 3884 комуністи.

На поч. Великої Вітчизн. війни 1941—45 Ровенщину окупували нім.-фашист. загарбники. Комуністи області стали ініціаторами й організаторами всенар. боротьби проти окупантів. Вони створювали підпільні антифашист. орг-ції, партизан. загони і групи. Вже 1941 виникли підпільні орг-ції в Дубровиці на чолі з О. О. Криньком, у Сарнах, яку очолював М. К. Фідаров. У Ровно діяли 3 підпільні орг-ції під керівництвом П. М. Мирющенка, Т. Ф. Новака, М. М. Остафова. Мужньо боролися проти фашизму підпільники Володимирецького, Морочнівського, Острозького, Рафалівського, Ровенського та ін. районів. Ровенщина фактично перетворилася на партизан. край. У липні 1942 сюди прибув загін особливого призначення під командуванням Д. М. Медведєва. Антифашист. боротьба значно активізувалася після утворення в лютому 1943 Ровен. підпільного обкому КП(б)У (секретар — В. А. Бегма) та обл. штабу партизан. руху, а в червні 1943 — підпільного обкому ЛКСМУ. В 1943 на тер. Ровенщини діяли партизан. з'єднання під командуванням В. А. Бегми, І. П. Федорова, М. Й. Куницького (пізніше — Р. Я. Сатановського). Понад З тис. ровенських партизанів і підпільників нагороджено орденами і медалями; М. І. Кузнецову, М. Т. Приходьку, Д. М. Медведєву, Т. Ф. Новаку, М. С. Орлову присвоєно звання Героя Радянського Союзу. У березні 1944 Рад. Армія повністю визволила Ровенщину від фашист. загарбників. Незважаючи на шалений опір і кривавий терор банд укр. бурж. націоналістів, Р. о. п. о. підняла трудящих на відбудову нар. г-ва, здійснення соціалістичних перетворень. У 1946—50 було повністю відбудовано і реконструйовано пром-сть, при братній допомозі всіх народів країни в повоєнні роки створено нові її галузі: машинобудівну, хімічну, електротехнічну, будівельну, текстильну. В 1950 було в основному завершено колективізацію с. г. Багато уваги Р. о. п. о. приділяє спеціалізації і концентрації, зміцненню матеріально-тех. бази с.-г. виробництва. Колгоспи і радгоспи Ровенщини перетворилися на багатогалузеві господарства, оснащені передовою технікою. Парт. орг-ції області проводять велику роботу в галузі культур. будівництва, охорони здоров'я, поліпшення добробуту трудящих, удосконалюють стиль, форми і методи орг. та ідеологічної роботи. Успішному виконанню планів комуністичного будівництва активно сприяє традиційне соціалістичне змагання трудящих Ровенщини з трудівниками Костромської (РРФСР), Могильовської (БРСР), Волинської та Житомирської областей, дружні зв'язки з трудящими Видинського округу НРБ. Обл. парт. орг-ція виховала багатьох передовиків і новаторів виробництва, з них 37 присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці.

Здійснюючи рішення XXIII—XXVI з'їздів КПРС і з'їздів Компартії України, обл. парт. орг-ція спрямовує свою роботу на успішне виконання завдань комуністичного будівництва, виховання трудящих у дусі рад. патріотизму і пролет. інтернаціоналізму, зміцнення дружби народів СРСР, відданості Комуністичній партії. На 1.І 1982 обл. парт. орг-ція складалася з 2 міських, 14 районних, 1650 первинних парт. орг-цій, налічувала майже 55 тис. комуністів. На 1982 в Р. о. п. о. відбулося 19 обласних парт. конференцій. У різний час обл. парт. орг-цію очолювали В. А. Бегма, В. Д. Чучукало, T. С. Жуков, О. І. Денисенко, І. О. Мозговий. Вірним помічником парт. opr-ції є обл. комсомольська орг-ція, яка налічує 172,1 тис. комсомольців (на 1.І 1982). Бл. 5 тис. молодих ровенчан брали участь в освоєнні цілинних і перелогових земель. Юнаки і дівчата області збудували в Донбасі шахту "Ровенська-Комсомольська", працюють на спорудженні Байкало-Амурської магістралі, Ровенської атомної електростанції, ін. важливих новобудов. Друкованим органом Р. о. п. о. є газ. "Червоний прапор".

Літ.: Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977; Історія міст і сіл УРСР. Ровенська область. К., 1973; Нариси історії Ровенської обласної партійної організації. Львів, 1981.

T. І. Панасенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази