Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
   

ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

- акт волевиявлення народу щодо персонального заміщення посади глави д-ви. Відповідно до Конституції Президент України обирається гр-нами України на основі заг., рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. За часом проведення В. П. У. бувають черговими і позачерговими або достроковими, повторними. Чергові проводяться в ост. неділю жовтня п'ятого року повноважень глави д-ви. У разі дострокового припинення його повноважень позачергові В. П. У. проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень. В. П. У. у строки, передбачені Конституцією, призначаються Верх. Радою України. Порядок проведення В. П. У. встановлено Законом «Про вибори Президента України» (1991). Для проведення виборів глави д-ви Центральна виборча комісія утворює 27 виборчих округів: по одному в АР Крим, областях та містах Києві і Севастополі. Для проведення голосування і підрахунку голосів виб. округи по виборах Президента поділяються на виборчі дільниці. На суднах, які у день виборів перебувають у плаванні, виб. дільниці утворюються за місцем порту приписки судна. Виб. дільниці утворюються також при представництвах України за кордоном. Організацію та проведення В. П. У. здійснюють ЦВК, окружні і дільничні виборчі комісії. Підготовка та проведення В. П. У. здійснюються відкрито, гласно. Законом передбачено комплекс гарантій саме такого порядку виборів на всіх стадіях виборчого процесу. Право висування кандидатів у Президенти України належить гр-нам України, які мають право голосу. Це право реалізується через політ, партії та виборчі блоки партій, зареєстровані відповідно до зак-ва України про об'єднання гр-н, а також через збори виборців. Партія, виб. блок, збори виборців можуть висунути лише одного претендента на кандидата в Президенти України. Партії (виб. блоки), що налічують не менше 1000 членів, мають право висунути кандидата у Президенти України після їх реєстрації ЦВК як таких, що беруть участь у В. П. У. Порядок реєстрації партій, виб. блоків і порядок висування ними кандидатів у Президенти України передбачаються законом. Збори виборців можуть висувати кандидата в Президенти України, якщо в них бере участь не менш як 500 гр-н України, що мають право голосу. Збори проводяться за місцем проживання або на підприємствах, в установах, організаціях. Порядок їх проведення і порядок висування ними кандидатів у Президенти України встановлюється законом. При виконанні вимог закону щодо висування кандидатів у Президенти України ЦВК приймає рішення про реєстрацію претендента на кандидата в Президенти України. Після цього претендент може бути зареєстрований, якщо його кандидатуру підтримають своїми підписами не менш як 100 000 гр-н України, котрі мають право голосу, в т. ч. не менш як 1500 гр-н у кожному з 2/3 виб. округів. Порядок збирання підписів на підтримку претендента передбачається відповідною законод. нормою. Реєстрація кандидатів у Президенти України здійснюється ЦВК не пізніше як на п'ятий день після подання усіх необхідних для цього документів: 1) заяви кер. органу партії (виб. блоку) або заяви ініціативної групи виборців про реєстрацію кандидата в Президенти України; 2) підписних листів з необхід. кількістю виборців на підтримку претендента; 3) протоколу ЦВК про результати збирання підписів виборців на підтримку претендента; 4) заяви претендента про згоду балотування кандидатом у Президенти України; 5) програми кандидата в Президенти України; 6) декларації претендента про доходи за поперед, рік, складеної за формою, визначеною М-вом фінансів України.

З часу реєстрації ЦВК кандидати в Президенти України беруть участь у виборчій кампанії на рівних засадах, мають рівне право на використання державних ЗМІ на тер. України. Всім зареєстрованим кандидатам у Президенти України надаються рівні можливості щодо матеріально-тех. і фін. забезпечення їх участі у виб. кампанії з боку д-ви.

Зареєстровані кандидати у Президенти України: мають право на звільнення від виборних або служб, обов'язків із збереженням серед, зарплати за місцем роботи; мають право на безплатний проїзд усіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі); не можуть бути під час виб. кампанії звільнені з роботи, а також переведені на ін. роботу або посаду без їх згоди; не можуть бути притягнуті до крим. відповідальності, заарештовані або піддані заходам адм. стягнення, що накладаються в суд. порядку, без згоди ЦВК.

Кандидат у Президенти може мати до ЗО довірених осіб, які допомагають у ході виборів. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням В. П. У., проводяться виб. комісіями з єдиного Централізованого фонду по В. П. У., який створюється ЦВК за рахунок держ. бюджету. Поряд з держ. фінансуванням виборів кандидат у Президенти України може використосувати кошти особистого виборчого фонду, який утворюється за рахунок власних коштів кандидата, коштів політ, партій, пожертв гр-н України, юрид. осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком держ. підприємств, держ. органів, установ, організацій, органів місц. самоврядування, а також іноз. гр-н та юрид. осіб, підприємств з іноз. інвестиціями. Законом встановлюється розмір особистого виб. фонду кандидата у Президенти України та передбачається порядок його утворення.

Передвиборна агітація у ході В. П. У. може здійснюватись у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції та законам України. Голосування на В. П. У. здійснюється за встановленим порядком.

Центр, виб. комісія по В. П. У. на підставі протоколів окружних виб. комісій не пізніше як у тижневий строк після дня виборів встановлює результати виборів глави д-ви. В. П. У. вважаються такими, що відбулися, якщо в них узяло участь більше половини виборців, внесених до виб. списків. Вибори визнаються такими, що не відбулися, якщо у виборах узяло участь 50 і менше відсотків виборців, внесених до списків, а також у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих кандидатів у Президенти України. Обраним Президентом України вважається кандидат, який одержав на виборах більше половини голосів виборців, що взяли участь у голосуванні. Якщо до виборчого бюлетеня включено більше двох кандидатів у Президенти України і жодного з них не обрано, ЦВК призначає повторне голосування по В. П. У. по двох кандидатах, які одержали найб. кількість голосів, не рахуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури. Якщо внаслідок зняття кандидатур залишається один кандидат у Президенти України, повторне голосування проводиться по цій кандидатурі. Обраним Президентом України вважається кандидат, котрий одержав більшу, ніж інший кандидат, кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, і за умови, що кількість голосів, поданих за нього, перевищує кількість голосів, поданих проти нього. Якщо повторне голосування проводилось лише по одній кандидатурі, кандидат вважається обраним Президентом України, коли він одержав більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.

М. І. Ставнійчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази