Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вік-вяз arrow ВЛАДА
   

ВЛАДА

— багатогранне сусп.-політ, і правове поняття. Існують різноманітні його визначення. В. — це: 1) відносини між людьми, коли одні командують, а інші підкоряються; 2) здатність досягати поставленої мети; 3) спроможність соціально-політ. системи забезпечувати виконання прийнятих нею рішень; 4) спосіб самоорганізації людської спільноти, заснованої на розподілі функцій управління і виконання; 5) можливість і здатність проводити свою волю. В. завжди передбачає взаємодію її агентів, що грунтується на підлеглості одного іншому. Якщо така підлеглість відсутня, тоді немає і В. Ця властивість (взаємодія) є характерною для визначення структури В. її осн. елементи: а) суб'єкт — особа або орган (організація), наділені правом розпорядження; б) об'єкт — особа або орган (організація), до яких звернене розпорядження та які зобов'язані його виконувати; в) правові та ін. умови і засоби взаємодії суб'єктів та об'єктів; г) власне процес взаємодії суб'єктів і об'єктів В. Виділяють два гол. методи реалізації В.: 1) шляхом переконання і свідомого виконання розпоряджень (команд) відповідними об'єктами (цей метод є пріоритетним: він дає можливість витрачати менше зусиль і засобів для досягнення мети В.; 2) шляхом примусу, тобто спираючись на силу, фіз. вплив. Функції примусу виконують армія, поліція (міліція), суди, прокуратура, інститут юрид. відповідальності тощо. Цей метод застосовується тоді, коли владні розпорядження не виконуються у добровільному порядку. Важливим є правильне співвідношення вказаних методів у процесі реалізації владних повноважень. В., що спирається тільки на силу, не відповідає вимогам сучас. демократії.

Як складне сусп. явище, В. класифікується на різні види залежно від тих або ін. критеріїв. Зокрема, за суб'єктами її поділяють на В. державну, В. народну, В. партійну, В. громад, орг-цій, В. трудових колективів, В. ЗМІ тощо. За функціями визначено осн. види В. — законодавчу, виконавчу і судову. За часом здійснення розрізняють В. постійну і В. тимчасову. За територією здійснення виділяють В. загальнодержавну, регіональну і місцеву. За способами взаємодії суб'єкта і об'єкта — демократичну, ліберальну, авторитарну, тоталітарну тощо. З усіх видів В. за її суб'єктами найбільш впливовою у сусп. процесі є державна В. Вона здійснюється спеціально створюваними для цього держ. органами і в порядку, передбаченому конституцією та ін. законод. актами. Див. також Виконавча влада, Законодавча влада, Судова влада.

Літ.: Власть. Очерки совр. полит, философии Запада. М., 1989; Сиренко В. Ф. Интересы — власть — управление. К., 1991; Романюк О. Г. Суспільство, влада, політика. X., 1993; Бабкин В. Д., Селиванов В. Н. Народ и власть. К., 1996.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази