Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СПЕНСЕР
   

СПЕНСЕР

(Spenser) Герберт (27.IV 1820, Дербі—8.Х1І 1903, Брайтон) — англ. філософ і соціолог, один з основоположників позитивізму. Філос. погляди С. склалися під впливом Д. Юма, І. Канта, Дж. Мілля. С. намагався створити універсальну філософію ("сума наук"), яку розглядав як сукупність осн. принципів спец. наук, розробив власну класифікацію наук ("Система синтетичної філософії", 1862—96). Наслідуючи І. Канта, поділяв світ на пізнаванне (світ явищ) і непізнаванне ("річ у собі"). Як прихильник агностицизму вважав, що наука не може осягнути сутності речей, і обмежував її завдання описом явищ. Найвищим законом усього існуючого вважав еволюцію, яку зводив до безперервного перерозподілу тілесних частинок та їхнього руху. Під таке механістичне розуміння еволюції С. намагався підвести всі явища— від неорганічних до моральних і соціальних, твердячи, що осн. напрям еволюції — до рівноваги (див. "Рівноваги" теорія). Еволюційний процес в біології С. трактував як пристосовні зміни організмів, що відбуваються як під дією пристосування до факторів зовн. середовища, що змінюються, так і через добір природний, або "виживання найбільш пристосованих". С. заперечував провідну роль добору природного і зводив процес еволюції до все зростаючого значення прямого пристосування. С. був одним з основоположників бурж. соціології, виступав проти теологічного розуміння історії, обстоював наявність її законів і можливість причинного пояснення істор. фактів. С. заснував г. з. органічну школу в соціології. Прагнучи виправдати соціальну нерівність, уподібнював людське суспільство тваринному організмові і переносив біол. вчення про боротьбу за існування на історію людства. При цьому С. засуджував класову боротьбу, вороже ставився до ідей соціалізму. В. І. Ленін у праці "Матеріалізм і емпіріокритицизм" піддав критиці філос. і соціологічні погляди Г. Спенсера.

 

Схожі за змістом слова та фрази