Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow С-сим arrow СЕРВІС
   

СЕРВІС

(англ. service — прислуговування, праця, служба, від лат. servitium — рабство, неволя) — система (комплекс) екон., орг., тех., правових та ін. заходів, спрямованих на обслуговування і ремонт тех. і трансп. засобів, складних побуг. товарів, комунал. обладнання, комп'ютер, техніки тощо. Здійснюється переважно у формах передпродаж. і післяпродаж., гарант, та після-гарант. обслуговування відповід. тех. засобів і товарів. Передпродаж. С. включає усунення недоліків, що виникли в процесі транспортування товару, а також його установку, випробування, введення в експлуатацію тощо. Післяпродаж. гарантійний С. полягає у виконанні на безоплат. основі всіх необхід. робіт по забезпеченню безпереб.ї і безпеч. експлуатації виробу, включаючи ремонт і навчання покупця (споживача) правилам користування. У період післягарант. С. здійснюються планово-попереджувальний, поточний та ін. види ремонту і обслуговування, консультування споживача з питань рац. експлуатації тех. засобу або виробу. Виконання цих сервіс, робіт здійснюється, як правило, на договір, засадах та за певну плату.

C. може проводитись самим виготовлювачем продукції, посередником-постачальником, спец, сервіс, фірмами і службами, торг, агентами, персоналом покупця продукції та ін. У будь-якому випадку згідно з чин. зак-вом України відповідальність за якість продукції несе її виробник або продавець (ст. 708, 709 ЦивК; ст. 39, 269 ГК).

Крім того, в зак-ві й соціальній та юрид. практиці термін «сервіс» вживається у шир. розумінні — як діяльність у сфері житл.-комунал., обряд., культур.-просвіт., турист., побутового та ін. видів обслуговування потреб населення, підприємств, організацій і установ, а також як одна з функцій маркетингу, спрямована на надання комплексу дод. послуг у сфері в-ва, торгівлі, споживання, підприємництва тощо. Прав, регулювання відносин у сфері С. здійснюється на основі Законів України «Про захист прав споживачів» (1991, зі змінами і доп.) і «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин» (2003), Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побут, товарів (затв. КМ України 11.IV 2002), відповід. правил торгівлі й матеріально-технічного постачання, ін. нормат.-прав. актів щодо надання послуг,

а також конкр. договорів про обслуговування.

Літ.: Іваненко Л. М. Цив.-прав, засоби захисту прав споживачів (покупців). К., 1998; Нагребельний В. П. Проблема реалізації прав гр-н на підприєм. діяльність та захист прав споживачів. В кн.: Україна: права людини в перех. період. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази