Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ
   

МЕЛІОРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬ

(лат. -поліпшення) — комплекс заходів, здійснюваних з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режимів грунту, збереження і підвищення його родючості та формування екологічно збалансованої рац. структури угідь. Засади правового регулювання сусп. відносин, що виникають у процесі проведення М. з., використання меліорованих земель і меліорат. систем та повноваження органів викон. влади і органів місц. самоврядування у сфері М. з. визначені Законом України «Про меліорацію земель» (2000). Цей закон спрямований також на забезпечення екол. безпеки меліорат. систем і захист сусп. інтересів. Розрізняють такі осн. види М. з.: гідротехнічні, культуртехнічні, хімічні, агротехнічні, агролісотехнічні. Під час розробки проектів М. з. за її окр. видами неодмінною умовою поліпшення грунтів є комплексний підхід до здійснення меліорат. заходів. Для проведення М. з. у країні створена меліорат. система (технологічно цілісна інженерна інфраструктура). Існують меліорат. системи заг альнодерж. значення, міжгосподарські та внутрігосподарські. Право власності на інфраструктуру меліорат. системи та її окр. об'єкти може належати д-ві. тер. громадам сіл, селищ і міст, юрид. особам та гр-нам з урахуванням обмежень, передбачених чинним зак-вом України. Право власності на інж. інфраструктуру загальнодержавної меліорат. системи та її окр. об'єкти належить виключно д-ві. Об'єкти інж. інфраструктури міжгосподарських меліорат. систем можуть перебувати у держ. або комунальній, а також у спільній власності. Об'єкти інж. інфрастуктури внутрігосподарської меліорат. системи можуть перебувати у спільній власності тер. громад сіл, селищ і міст або юрид. осіб та гр-н з урахуванням обмежень, встановлених Земельним кодексом України. Регулювання відносин у сфері М. з. здійснюють КМ України, центр. органи викон. влади, АР Крим, обл. і районні держ. адміністрації, а також органи місц. самоврядування та їх викон. органи. Реалізація єдиної держ. і н.-т. політики у сфері М. з., участь у розробці і виконанні загальнодерж. і міждерж. програм М. з., а також у здійсненні встановленого обсягу функцій входять до повноважень спец, центр, органу викон. влади з питань вод. г-ва та М. з. На нього покладені також функції управління майном держ. підприємств, установ та організацій, що займаються проектуванням, буд-вом (реконструкцією) та експлуатацією меліорат. систем, виконанням ін. робіт та укладанням у встановленому порядку відповідних міжнар. договорів у сфері М. з. Експлуатацію загальнодержавної та міжгосподарських меліорат. систем, які перебувають у держ. власності, здійснюють підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління спец, уповноваженого центр, органу викон. влади з питань вод. г-ва та М. з. Експлуатація міжгосподарських меліорат. систем, які перебувають у комунал. власності, а також внутрігосп. систем здійснюють власники цих систем або спеціально створені ними підприємства, установи та організації.

Юрид. обов'язок використання меліорованих земель покладається на власників земель і землекористувачів. Згідно зі ст. 84 ЗК України вони здійснюють заходи щодо: збереження і підвищення родючості грунтів та поліпшення ін. корисних властивостей землі; захисту земель від вод. та вітрової ерозії, селів, підтоплення, заболочування, вторин. засолення, висушування, ущільнення, забруднення відходами в-ва, хім. і радіоакт. речовинами та від ін. процесів руйнування; захисту від заростання сільськогосп. угідь чагарниками і дрібноліссям, ін. процесів погіршення культуртех. стану земель; рекультивації порушених земель, підвищення їх родючості та поліпшення ін. корисних властивостей землі; знімання, використання і збереження родючого шару грунту при проведенні робіт, пов'язаних із порушенням земель; тимчас. консервації деградованих сільськогосп. угідь, якщо ін. способами неможливо відновити родючість грунтів. Найб. капіталовкладень потребує гідротехнічна М. з. З метою підвищення родючості грунтів широкомасштабні меліорат. заходи здійснено в засушливих регіонах України. В АР Крим, у Херсон., Микол., Запоріз. та ін. пд. областях України побудовано великі зрошувальні системи, які становлять самост. галузь меліорації і вод. г-ва в системі АПК. Осн. завданням цієї галузі є проведення орг.-госп. заходів щодо поліпшення сільськогосп. угідь, перетворення несприятливих природних умов на оптимальні, які забезпечують підвищення родючості грунтів, отримання високих і сталих урожаїв, рац. використання вод. ресурсів, охорону їх від забруднення, засмічення та виснаження. М. з. має проводитися з дотриманням вимог екол. безпеки. Витрати на М. з. здійснюються за рахунок коштів держ. та місц. бюджетів, інших не заборонених законом джерел. Взаємовідносини між організаціями, які обслуговують меліоровані землі, та сільськогосп. виробниками будуються на підставі договорів. Користувачі і власники меліорованих земель несуть відповідальність за стан їх використання та моніторинг навкол. природ, середовища в зоні впливу меліорат. систем згідно із зак-вом аж до припинення права власності на меліоровані землі чи користування ними. Обмеження та обтяження у використанні ділянок меліорованих та прилеглих до них земель здійснюється у порядку встановленому ЗК України.

Літ.: Кулинич П. Ф. Рац. использование мелиорированных земель (вопросы правового обеспечения). К., 1987; Кулинич П. Ф. Развитие правовых форм взаимоотношений сельс. хозяйства с отраслями агрохим. и мелиорат. обслуживания. В кн.: Производственно-хозяйств. связи в агропром. комплексе (орг.-правовые вопросы). К., 1988.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази