Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРЕФЕРЕНЦІЇ
   

ПРЕФЕРЕНЦІЇ

(пізньолат. — віддання переваги) — пільги, переваги, фін.-екон. пріоритети, особливо сприятливі умови, що надаються окр. д-вам для підтримки певних видів діяльності. Здійснюються у формі зниження податків, звільнення від платежів, знижок з мита, вигідних (пільгових) довгострок. кредитів, пільг, цін, скидок з трансп. тарифів тощо. В міжнар.-прав. практиці розрізняють торгові та митні П. Перші — це система пільг у торг.-політ, режимі, що надаються однією д-вою іншій на взаємн. основі або в одностор. порядку. Реалізуються, як правило, промислово розвиненими країнами світу і полягають у зниженні мита (або повному його скасуванні) на осн. вироби (продукцію), які завозяться з країн, що розвиваються. Застосовуються за допомогою заг. і спец, методів та важелів торг.-екон. регулювання: мит. режим, кількісні обмеження, валютні розрахунки, кредитування, страхування, стандартизація тощо. Митні П. є різновидом пільгового мит. режиму, встановленого д-вою з метою створення особливо сприятливого режиму для деяких держав при ввезенні ними всіх або окр. груп імпортованих товарів. Здійснюються у вигляді повернення раніше справлених мит. платежів, звільнення від сплати або зниження ставок мита, встановлення тариф, квот на преференц. ввезення (вивезення) товарів та ін.

П. застосовуються також у випадках надання д-вою певних переваг, пільг і пріоритетів (списання боргів, зниження податків, пільг, кредити і митні платежі, прискорена амортизація осн. фондів тощо) окр. галузям нац. г-ва та вітчизн. підприємствам. В Україні певною мірою преференц. режим встановлений з метою розвитку агр. сектора, металургії, судно-, літако- і ракетобудування, н.-т. сфери, в-ва автомобілів та ін.

Від поч. 90-х рр. 20 ст. в Україні склалася нац. система преференцій (НСП) — система заходів щодо звільнення від справляння мита, зниження ставок мита або застосування тариф, квот на периферійне ввезення товарів, які походять з держав, що утворюють разом спільний мит. союз або зону вільної торгівлі. Ці заходи встановлюються д-вою на підставі відповід. міжнар. договорів. Перелік країн, на товари яких поширюється НСП, визначається щорічно ВР України під час прийняття Закону про Держ. бюджет на поточ. рік. Преференц. ставки мит. тарифу відповідно до НСП та перелік товарів, на які вони поширюються, встановлюються ВР України.

Літ.: Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкон. деятельности в Украине. К., 1998; Основи мит. справи. X., 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази